ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Abstract - Assesment of Etiology of Hyperbilirubinemic Newborn Had Exchange Transfusion
Selahattin Katar, Celal Devecioğlu, A. Kadir Özel, İclal Sucaklı

Dicle Üniv. Tıp Fak. Çocuk Sağ. ve Hast. A.D. Email: skatar@dicle.edu.tr

Neonatal hyperbilirubinemia is a common newborn problem and may cause important mortality and morbidity when early recognition and appropriate management was not made. In this study we aimed to asses the etiology of hyperbilirubinemia in 56 neonates who had exchange transfusion. Of patients 64% were male and 36% were female. Mean age of admission was 6.4 ± 2.5 days and mean total bilirubin level was 38±11,9 mg/dl. The cause of hyperbilirubinemia was ABO  incompatibility in 34%, Rh incompatibility in 21.4%, glucose-6-phospatase deficiency in 9%, intrauterine growth restriction in 5%, sepsis in 4%, hypothyroidism in 3.6%, minor blood group incompatibility in 1.8%, cephal hematoma in 1.8%, diabetic mother’s child in 1.8% of patients. Exchange transfusion was made once in 86% and twice in 14% of patients.

Kan Değişimi Yapılan Yenidoğan Bebeklerde Hiperbilirübinemi Etyoloisinin Değerlendirilmesi

Hiperbilirübinemi yenidoğan bebeklerde sıklıkla karşılaşılan ve erken tedavi edilmediğinde kernikterus ile sonuçlanabilen önemli bir sorundur. Bu çalışmada kan değişimi yapılan term 56 hastanın hiperbilirübinemi etiyolojisi retrospektif olarak araştırıldı. Hastaların %64’ü erkek, %36’sı kız idi. Ortalama başvuru yaşları 6.4 ± 2.5 gün, ortalama total serum bilirübin (TSB) düzeyi 38±11,9 mg/dl idi. Hastaların %21.4’ü Rh uygunsuzluğu, %34’ü ABO uygunsuzluğu, %4’ü Rh ve ABO uygunsuzluğu, %1.8 hastada minör kan grubu uyuşmazlığı, %4’nde sepsis, %9’unda G-6-PD enzim eksikliği, %1.8’inde sefal hematom, %3,6’ünde hipotroidi, %5’inde SGA (polistemi), %1.8’inde diabetik anne çocuğu olduğu saptandı. Hastaların %14’üne iki, %86’sına ise birer defa kan değişimi uygulandı.

Volume 33, Number 3 (2006)