ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Abstract - Seroprevalances of HBV, HCV and HIV in Hakkari Province
Fikret Tekay

Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesi Mikrobiyoloji Laboratuarı-ŞANLIURFA Email: ftekay@mynet.com.tr

The blood samples that were sent to ‘‘Hakkâri Devlet Hastanesi’’ (Hakkâri State Hospital) Laboratory were collected and studied for HBsAg, anti-HBs, anti-HCV and anti-HIV. We use the method of ELISA. For HBsAg, 3.633 samples were analyzed and 2.7% of these samples were positive (97/3.633). For anti-HBs 2.471 and for anti-HCV 3.854 samples were analyzed and the positive rates were 32% (790/2.471) and 1% (38/3.854) respectively. For anti-HIV, 2.175 samples were analyzed and all of these samples were negative. HBsAg positive rates had been reported lower in West part of Turkey than East and Southeast part of Turkey. The rates were reported over 8% in East and South- east part of Turkey. In present study, the HBsAg carriers were detected 2.7%. This value is lower than the values, which had been reported before for East and Southeast part of Turkey. As a result, the rates, which had been reported before, should be checked in the epidemiologic studies.

Hakkâri İlinde HBV, HCV ve HIV Seroprevalansı

Hakkâri Devlet Hastanesi Laboratuvarına HBsAg, anti-HBs, anti-HCV ve anti-HIV istemi ile gönderilen kan örnekleri ELISA yöntemi ile çalışıldı. HBsAg için incelenen 3.633 serum örneğinin %2.7’si (97/3.633), anti-HBs için incelenen 2.471 serum örneğinin %32’si (790/2.471) ve anti-HCV için incelenen 3.854 serum örneğinin %1’i (38/3.854) pozitif bulunmuştur. Anti-HIV için incelenen 2.175 serum örneğinin tamamı negatif bulunmuştur. Türkiye'de HBsAg pozitifliği Batı illerinden daha düşük oranda bildirilirken, Doğu ve Güneydoğu Anadolu illerinden genellikle %8' in üzerinde değerler bildirilmektedir. Saptanan %2.7 HBsAg taşıyıcılık oranı, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinden bildirilen oranlardan düşük bulunmuştur. Geçmiş yıllarda bildirilen, özellikle Doğu Anadolu bölgesine ait yüksek oranların, yeni epidemiyolojik çalışmalarla yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini düşünmekteyiz.

Volume 33, Number 3 (2006)