ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Abstract - B12 Vitamin and Folat Prevelance of Children and Adolescents in Diyarbakır
Kahraman Öncel, M. Nuri Özbek, Hakan Onur, Murat Söker, Ali Ceylan

Dicle Üniv. Tıp Fak. Çocuk Sağ. ve Hast. A.D. Email: drmnozbek@dicle.edu.tr

The most common cause of megaloblastic anemia in childhood are vitamin B12 and folat deficiency. Folat and vitamin B12 play a role in DNA synthessis in gastrointestinal, urogenital,nerves and hemotopoetic cells. The diagnosis of megaloblastic anemia is easy and the treatment cost is low. In this study, the prevalence of vitamin B12 and folat deficiencies in 889 students were determined. Vitamin B12 and folat levels in blood samples were measured via RİA The average age were betwen 12 and 22 years. Of this students 294(%33,1) were female and 595 (%66,9) were male. The incidence of vitamin B12 deficiency was found to be 2.2%, while folat deficiency was 21.8%. The mean vitamin B12 level was 331,51±144,05 pg/mL (325,60±138,91 in pg/mL male, 343,48±153,48 pg/mL in female), the mean folat level was 5,42±2,12 ng/ml (5,23±2,11 ng/ml in male, 5,80±2,10 ng/ml in female). The prevelance of folat deficiency in our region was higher than other countries, possibly due to low socioeconomical status, improper or inadequate food intake and low educational status.

Diyarbakır İlindeki Çocuklarda ve Adölesanlarda B12 Vitamin ve Folik Asit Düzeyleri

Çocukluk yaş grubunda megaloblastik anemilerin en sık nedeni B12 vitamin ve folik asit eksikliğidir. Folik asit ve B12 vitamin; gastrointestinal, ürogenital, ve sinir sisteminde, hematopoetik hücrelerde DNA sentezinde rol alır. Megaloblastik aneminin tanısı kolaydır ve tedavi maliyeti düşüktür. Bu çalışmada Diyarbakır ili merkez bölgede öğrenim gören, 12-22 yaş grubu (294’ü (%33,1) kız, 595’i (%66,9) erkek olmak üzere toplam 889 öğrenciden serum örnekleri alınarak B12 vitamin ve folik asit düzeyleri RİA yöntemiyle çalışıldı. B12 vitamini eksikliği %2,2, folik asit eksikliği %21,8 sıklığında saptandı. Ortalama folik asit düzeyi 5,42±2,12 ng/ml (Erkeklerde 5,23±2,11 ng/ml, kızlarda 5,80 ±2,10 ng/ml), ortalama B12 vitamin düzeyi 331,51±144,05 pg/mL (erkeklerde 325,60±138,91 pg/mL, kızlarda 343,48 ±153,48 pg/mL) olarak saptandı. Muhtemelen düşük sosyoekonomik durum, yetersiz ve dengesiz beslenme ve eğitim düzeyinin düşük olması sonucu bölgemizde folik asit eksikliği prevalansı diğer ülkelere oranla daha yüksektir.

Volume 33, Number 3 (2006)