ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Abstract - Comparison of Two Different Radiotherapy Schedules in Lung Cancer Patients with Brain Metastasis
Ahmet Dirier, Bilgehan Karadayı

Dicle Üniv. Tıp Fak. Radyasyon Onkolojisi A.D. Email: ahmetdirier@yahoo.com

Short irradiation schedules are generally preferred in palliative radiotherapy. Routinely administered a long and a short irradiation schedule have been compared retrospectively in terms of survival and palliative response in lung cancer patients with brain metastasis. Between January 2001 and December 2004, 28 of 44 consecutive patients who have admitted to our center were treated with a long (3000 cGy/10 fractions/2 weeks) and 16 of 44 patients were treated with a short (2000 cGy/5 fractions/1 week) irradiation schedule. Patient characteristics like age, gender, histopathologic diagnosis and performance status were comparable in both groups. Median survival of the whole population was 3,5 months and survival curves were similar in both groups. In conclusion the more economic and easier short irradiation schedule can be preferred collectively in this big patient population. 

Beyin Metastazı Yapmış Akciğer Kanserli Hastalarda İki Farklı Radyoterapi Şemasının Karşılaştırılması

Palyatif amaçlı radyoterapide genellikle kısa radyoterapi şemaları tercih edilmektedir. Beyin metastazı yapmış akciğer kanserli hastalarda rutin olarak uygulanan bir uzun ve bir kısa radyoterapi şeması sağ kalım ve palyatif cevap açısından retrospektif olarak karşılaştırıldı. Ocak 2001 ile Aralık 2004 tarihleri arasında merkezimize başvuran akciğer kanseri, beyin metastazlı 44 hastanın 28’i uzun radyoterapi şeması (3000 cGy/10 fraksiyon/2 hafta) ve 16’sı kısa radyoterapi şeması (2000 cGy/5 fraksiyon/1 hafta) ile tedavi edilmişti. Hastaların yaş, cinsiyet, histopatolojik tanı ve performans durumları iki grupta benzerdi. Medyan sağ kalım süresi 3,5 ay olarak izlendi ve sağ kalım eğrisi iki grup arasında benzerdi. Sonuç olarak daha ekonomik ve kolay olan kısa radyoterapi şeması bu büyük bir hasta grubu için yaygın olarak tercih edilebilir. 

Volume 33, Number 3 (2006)