ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Abstract - Demographic Properties of the First 200 Radiotherapy Patients in the Southeast Anatolia
Bilgehan Karadayı, S. Burhanedtin Zincircioğlu, Ahmet Dirier

Dicle Üniv. Tıp Fak. Radyasyon Onkolojisi A.D. Email: bilgehankaradayi@hotmail.com

Cancer rates are increasing globally in the 21st century and this situation is more pronounced in developing countries. One of the main treatment modality of cancer is radiotherapy and underdeveloped countries are especially problematic in terms of radiotherapy facilities. Radiotherapy has a long-standing history in Turkey but there are inadequacies because of the developmental inequalities between regions in the country. We wanted to evaluate the patient profile of our radiotherapy center as it is the only center in Southeast Anatolia. Clinical and demographic properties of the patients has been investigated and interpreted with comparing the data with literature. Lung cancer in males and breast cancer in females constitude the largest group of patients but urological malignancies were seldom. In conclusion less than expected cancer patients are admitted to our center and general pattern of care in cancer patients must be improved in Southeast part of our  country.

Güneydoğu Anadolu’da Radyoterapi Uygulanan İlk 200 Hastanın Demografik Özellikleri

Kanser hastalıkları çağımızda giderek artmaktadır ve bu durum özellikle gelişmekte olan ülkeler için daha belirgindir. Kanser tedavisinin ana ayaklarından birini radyoterapi oluşturur ve az gelişmiş ülkeler özellikle bu tedavi modalitesi açısından sorunludur. Ülkemizde ise radyoterapi köklü bir geçmişe sahiptir fakat bölgelerarası gelişmişlik farklarından dolayı eksiklikler yaşanmaktadır. Biz de Güneydoğu Anadolu’daki tek radyoterapi merkezi olarak hasta profilimizi değerlendirmek istedik. Hastaların genel klinik ve demografik özellikleri retrospektif olarak incelendi ve ülkemiz için mevcut verilerle karşılaştırılarak yorumlandı. Erkeklerde akciğer ve kadınlarda meme kanseri en başlıca grubu oluşturuyordu ama özellikle ürolojik tümörler nadirdi. Beklenenin altında yıllık hasta sayısına ulaştığımız ve genel kanser hastalıklarına yaklaşım açısından ülkemizin Güneydoğusunda gelişmelere ihtiyaç duyduğumuz sonucuna vardık.

Volume 33, Number 2 (2006)