ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Abstract - Roles on the Health Care and the Pleasement at Work of the Nurses Working at the Hospitals and the Health Centres in Diyarbakir City
Rojan Arcak, Evin Kasımoğlu

Dicle Üniversitesi Atatürk Sağlık Hizmetleri M.Y.O. Diyarbakır Email: rarcak@dicle.edu.tr

In April, 2004, a survey has been realized on 320 nurses at the hospitals and the primary health care centres in the centre of Diyarbakır aiming to understand their professional expectations and complaints, their working conditions, their scientifical approach to work and finally, how harmonious they are with the social life and the Union. After all, the datas have been evaluated statistically. The study we have carried out demonstrated that the ratio of those loving their job is 63%. 31% of them mostly complain about the patients and their relatives. This is followed by the problem of shortcoming of Staff with a ate of 26%. Of all 18% are complaint for the length of the working hours. Then, comes 23% emphasizing the excess number of the duties. 45% of the nurses pointed out their membership to a Union and 31% we questioned have determined that they read the publications related to their jobs. Of all samples 30% get preventive measures for the possible infections at work. %20 of all nurses had been exposed to abuse done by patients and patients’relatives during previous year.

Diyarbakır Merkezdeki Hastane ve Sağlık Ocaklarında Çalışan Hemşirelerin Sağlık Hizmetlerindeki Rolü ve İş Memnuniyetleri

Hemşirelerin kendi mesleklerine dair beklentileri, şikayetleri, sosyal ve sendikal hayata uyum dereceleri, çalışma koşulları ve mesleklerine bilimsel yaklaşımlarının saptanması amacı ile 2004 yılının Nisan ayında Diyarbakır merkezdeki hastane ve sağlık ocaklarında çalışan 320 hemşire ile yüz yüze görüşülerek anket uygulanmış, verilen cevaplar istatistiksel olarak değerlendirilmiştir. Araştırmaya katılan 320 hemşirenin %63’ü mesleğini severek yaptığını belirtmektedir. En çok şikayet ettikleri konuların başında %31 ile hasta ve hasta yakınları gelmekte olup, bunu sırasıyla %26 ile eleman yetersizliği, %18 ile çalışma saatlerinin uzunluğu, %23 ile nöbetlerin fazlalığı izlemektedir. Hemşirelerin %45’i mesleği ile ilgili bir sendikaya üye olduğunu, % 31’i ise mesleği ile ilgili yayınları takip ettiğini belirtmiştir. Tüm araştırma grubumuzun sadece %30’u çalıştıkları iş ortamında enfeksiyonlara karşı önlem aldığını ifade etmiştir. Son bir yıl içinde hasta ve hasta yakınları tarafından fiziksel ve sözlü tacize maruz kalanların oranı %20’dir.

Volume 33, Number 1 (2006)