ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Abstract - The Variations of Torg Ratio with Gender in Patients with Neck Pain
Özlen Karabulut, Zülfü Karabulut

Dicle University, Faculty of Medicine Department of Anatomy, Diyarbakır Email: ozlenk@dicle.edu.tr

The Torg Ratio which may help to identify patients at risk for cervical spine cord injuries is an indicator of cervical canal stenosis determined by dividing the sagittal spinal canal diameter by the corresponding sagittal vertebral-body diameter. It was reported that male and female subjects showed differences in previous studies. The aim of this study was to investigate these differences. Our study that included the subjects 45 women and 45 men with neck pain was carried out at Diyarbakır State Hospital. The mean ages of male and female participants were 30 and 33. We measured both diaemeters on the lateral radiographs of the cervical spine in mm by using a Vernier Calipper. Women had smaller sagittal spinal canal and vertebral body diameters at all levels. The narrowest sagittal spinal canal diameters measured were at C4 level in men and at C2 level in women. The mean Torg Ratio was 0.73 at C4 in men and 0.80 at C2 in women. We found larger Torg Ratios in females at all cervical vertebral levels except C2 level.

Boyun Ağrısı Olan Hastalarda Cinsiyete Göre Torg Oranı Farklılıkları

Torg Oranı, bir vertebrada spinal kanal çapının tekabül eden omur cismi sagital çapına bölünmesi ile elde edilen, servikal omurga yaralanması yönünden riskli hastaların teşhis edilmesine yardımcı olabilen bir göstergedir. Kadın ve erkeklerde bu oranın farklılıklar gösterdiği çalışmalarda kaydedilmiştir. Çalışma amacımız bu farkları araştırmaktı. Boyun ağrısı olan 45 kadın ve 45 erkek hastayı kapsayan çalışmamız Diyarbakır Devlet Hastanesinde gerçekleştirildi. Yaş ortalaması erkekler için 30 kadınlar için 33 saptandı. Her iki çap yan servikal grafide Vernier Calipper ölçüm aleti yardımı ile mm. cinsinden ölçüldü. Kadınlarda ölçülen sagital spinal kanal çapları ve omur cismi çapları her seviyede daha küçüktü. Ölçülen en dar sagital spinal kanal çapı erkeklerde C4 kadınlarda C2 seviyesindeydi. Ortalama Torg oranı erkeklerde C4 seviyesinde 0,73 ve kadınlarda C2 seviyesinde 0,80 bulundu. C2 dışında tüm servikal omurga düzeylerinde bu oran kadınlarda daha büyük bulundu.

Volume 34, Number 4 (2007)