ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Abstract - The Adaptation of the Education Program of Dicle University School of Medicine with National Core Education Curriculum and the Alteration of Student Grades
Hasan Akkoç, H. Murat Bilgin, M. Mutlu Daşdağ, Ramazan Çiçek

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji A.D.

In this study we aimed to investigate the adaptation of educational program of Dicle University School of Medicine with National Core Education Curriculum and if the educational program is fit with the other School of Medicine’s programs in Turkey. It is also planned to observe the effects of National Core Education Curriculum on educaton which was begun to be applied at 2002- 2003 educational year to grades of first, second and third year medical students. Differences among the groups were assessed by one-way analysis of variance test. Values were considered significantly different when P ≤ 0.05. To adaptate the education program according to National Core curriculum constituted a positive effect on the grades of the students.

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesinde Uygulanan Öğretim Programının ÇEP ile Uyumu ve Öğrencilerin Yıl Sonu Notlarındaki Değişimler

Bu çalışmanın amacı, 2003–2004 Eğitim Öğretim yılında öğretim programını Çekirdek Eğitim Programı ile uyumlu hale getiren Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesinde halen geçerli eğitim öğretim programının Çekirdek Eğitim Programı ile hangi ölçüde uyumlu olduğunu gözden geçirmek; bu programın Türkiye’deki diğer tıp fakültelerinin eğitim öğretim programları ile uyumlu olup olmadığını araştırmak ve 2002–2003 Eğitim Öğretim yılında eğitim alt yapısında yapılan değişikliklerin ilk üç sınıftaki öğrenci notlarına nasıl etki yaptığını incelemektir. Verilerin karşılaştırılmasında Tek Yönlü Varyans Analizi kullanılmıştır. p ≤ 0.05 ise gruplar arasındaki farkın istatistiksel olarak anlamlı olduğu sonucuna varılmıştır. Müfredat programının Çekirdek Eğitim Programına uyumlu hale getirilmesinin öğrenci eğitimini olumlu yönde etkilediği saptanmıştır.

Volume 34, Number 2 (2007)