ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Abstract - The Comparison of Ultrasonography and Non Enhanced Helical Computed Tomography in the Diagnosis of Ureteral Calculi
İlhan Kılınç, Cihan Akgül Özmen, Hatice Akay, Aşur Uyar

Dicle Üniversitesi Radyoloji A.D. / Diyarbakır Email: cihanakgul@dicle.edu.tr

Intravenous urography, ultrasonography, and non-contrast spiral computed tomography have been used to diagnose ureteral calculi. We aimed to compare the accuracy of non-contrast spiral computed tomography with ultrasonography in the evaluation of patients with renal colic. Fourty-one patients with flank pain were examined with both computed tomography and ultrasonography over a period of 11 months. Findings of ultrasonography and computed tomography of 28 patients in whom üreteral stones were confirmed by standart methods were compared Ureteral calculi were diagnosed in 28 of 41 patients. Ureteral stones could be demonstrated in 18 patients by ultrasonography and in 27 patients by computed tomography. Ultrasonography showed 64.3% sensitivity and 100% specificity in the diagnosis of ureterolithiasis; computed tomography showed 96.4% and 100%, respectively. Spiral computed tomography is superior to ultrasonography in the demonstration of ureteral calculi in patients with renal colic. But because of higher cost and higher radiation dose, it should be reserved for symptomatic cases in whom ultrasonography is non-diagnostic.

Üreter Taş Hastalığı Tanısında Ultrasonografi ve Kontrastsız Spiral Bilgisayarlı Tomografi Bulgularının Karşılaştırılması

İntravenöz ürografi, ultrasonografi ve kontrastsız spiral bilgisayarlı tomografi üreter taş hastalığı tanısında kullanılmaktadır. Çalışmamızın amacı böğür ağrısıyla başvuran hastaların değerlendirilmesinde spiral bilgisayarlı tomografi ve ultrasonografinin tanısal değerini karşılaştırmaktır. Onbir aylık dönemde böğür ağrısıyla başvuran 41 hastaya üreter taş hastalığına yönelik üriner ultrasonografi ve kontrastsız spiral bilgisayarlı tomografi yapıldı. Üreter taş varlığı standart yöntemlerle doğrulanan 28 hastanın ultrasonografi ve bilgisayarlı tomografi bulguları karşılaştırıldı. Kırkbir hastanın 28’inde üreter taşı saptandı. Yirmisekiz hastanın 18’inde ultrasonografi ile, 27’sinde bilgisayarlı tomografi ile üreter taşı gösterilebildi. US ve BT’nin duyarlılığı %64.3 ve %96.4 bulundu. Her iki görüntüleme yönteminin özgüllüğü ise %100 olarak hesaplandı. Akut böğür ağrılı hastalarda üreter taşlarını göstermede bilgisayarlı tomografi daha üstündür. Ancak bilgisayarlı tomografi, yüksek maliyet ve radyasyon maruziyeti nedeniyle ultrasonografi ile tanı konamayan semptomatik akut böğür ağrısıyla başvuran hastalarda kullanılmalıdır.

Volume 34, Number 2 (2007)