ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Abstract - Evaluation of 809 Cases Applicated to A Rabies Vaccination Center of Diyarbakır Government Hospital
Hakan Temiz, Hasan Akkoç

Bu çalışmada Mayıs 2006- Mayıs 2007 tarihleri arasında Diyarbakır
Devlet Hastanesi Kuduz Aşı Merkezine başvuran 809 olgu
değerlendirilmiştir. Olguların 708’ine (%87.5) 3 doz, 101’ine (%12.5) 5 doz
insan diploid hücre kültürü aşısı uygulanmıştır. Olguların 66’sına (%8.2)
kuduz antiserumu uygulaması da yapılmıştır. Başvuruların 45’i (%5.6) başboyun,
563’ü (%69.6) gövde-ekstremite, 201’i (%24.8) el yaralanması
şeklinde olup, bunların 477’si (%59) yüzeysel, 332’si (%41) derin
yaralanma olarak sınıflandırılmıştır. Olguların 626’sı (%77.4) köpek, 142’si
(%17.6) kedi ile temas etmişlerdir. Olguların 689’u (%85.2) temastan
sonraki ilk gün, 115’i (%14.2) 2-5 gün arasında, 5’i (%0.6) ise 5. günden
sonra kuduz aşı merkezine başvurmuşlardır. Sonuç olarak toplumda
şüpheli temas sonrası, aşı merkezine erken dönemde başvurma bilincinin
yüksek olduğu, ancak gelişmiş ülkeler ile karşılaştırıldığında oldukça
yüksek olan evcil hayvanlara bağlı kuduz şüpheli ısırık vakalarının
azaltılması için gerekli çalışmaların yapılması ve koruyucu önlemlerin
alınması gerektiği düşüncesindeyiz.
Anahtar Kelimeler: Kuduz, Şüpheli Hayvan Teması, Temas Sonrası Profilaksi

Volume 35, Number 3 (2008)