ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Abstract - The importance of radiographic imaging in determining the direction of shooting in maxillofacial gunshot wounds
Adnan Çelikel, Cengiz Arlı, Cem Zeren, Dua Sümeyra Demirkıran

Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp BD Hatay, Türkiye Email: celikeladnan@yahoo.co.uk

ABSTRACT

Objective: The aim of this study is to investigate the importance of the initial radiographies of patients whose first medical intervention was made outside the country borders and recovered after treatment in our hospital.

Methods: The patients with maxillofacial trauma due to gunshot and shrapnel injuries who were treated by Department of Otolaryngology in the last year were examined retrospectively. Twenty two patients were included to the study, who had injuries in another country and who were received initial medical treatments there. The maxillofacial computed tomographies of patients which were performed before the treatment were evaluated according to the direction of movement of bone fracture fragments.

Results: The youngest patient was 17 years old and the oldest one was 43 years old. All the patients were male. It was observed that all of the patients were referred to our hospital after the first intervention had been made in other medical centers. There was no reliable information about the event of injury and type of used weapon. According to the findings of the radiological images, the directions of shootings were determined by the evaluation of the directions of bone fragments in 19 (86.4%) patients.

Conclusion: The initial radiographic images of dead or medically treated patients with bone fractures due to gunshot injuries, in cases with unidentified origins and injury mechanisms, play an important role in the determination of the direction of shooting. The wounds have been identified whether they are entry or exit wounds when the directions of fire are determined.

Key words: Gunshot, direction of fire, bone fracture

Maksillofasiyal ateşli silah yaralanmalarında atış yönünün belirlenmesinde radyografik görüntülemenin önemi

ÖZET

Amaç: Bu çalışmanın amacı ilk tıbbi müdahalesi ülke sınırları dışında yapılarak gönderilen ve hastanemizde tedavi görmüş olgularda atış yönünün tespitinde tedavi öncesi çekilen grafilerin etkinliğinin araştırılmasıdır.

Yöntemler: Bir yıl içerisinde kulak burun boğaz servisinde tedavi görmüş ateşli silah ve şarapnel yaralanmasına bağlı maksillofasiyal travması bulunan olguların kayıtları geriye dönük olarak incelendi. Yurtdışında yaralanan ve ilk tıbbi tedavisi dış merkezlerde yapılan 22 olgu çalışma kapsamına alındı. Olgulara ait tedavi öncesi çekilen maksillofasiyal bilgisayarlı tomografilerde tespit edilen kemik kırıklarının hareket yönleri değerlendirildi.

Bulgular: Olguların en küçük olanın yaşı 17, en büyük olgu 43 yaşında olduğu saptandı. Tüm olgular erkek cinsiyetinde olduğu belirlendi. Tüm olguların acil müdahaleleri dış merkezlerde yapıldıktan sonra hastanemize sevk edildiği görüldü. Olayın oluş şekli ve ne tür bir silah ile meydana geldiğine ait güvenilir bir bilgi yoktu. Hastaların radyolojik görüntülerinin değerlendirilmesi sonucunda; 19 olguda (%86,4) kırılan kemik parçalarının hareket yönüne göre atış yönünün tespiti yapıldı.

Sonuç: Olayın orijini ve mekanizması belli olmayan, özellikle kemik kırığı bulunan ölümlü veya tıbbi müdahale görmüş ateşli silah yaralanması olgularında atış yönünün tespiti açısından çekilen ilk grafiler oldukça önemlidir. Atış yönünün belirlenmesi halinde hangi yaranın giriş, hangisinin çıkış yarasının olduğu da tespit edilmiş olacaktır.

Anahtar kelimeler: Ateşli silah, atış yönü, kemik kırığı

Dicle Med J  2013;40 (3):432-435

doi: 10.5798/diclemedj.0921.2013.03.0304

Volume 40, Number 3 (2013)