ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Abstract - Interpretation of automated blood cell counts
Zühre Kaya

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatrik Hematoloji BD, Ankara, Türkiye Email: zuhrekaya@gmail.com

ABSTRACT

Complete blood count (CBC) tests are rapid, inexpensive and universally available, and often aid primary clinicians with decision making about patients with several disorders. Thus the rapid availability of the results of CBC could provide considerable advantage for both patients and clinicians. Furthermore, physicians can also avoid unnecessary peripheral blood smear examination using CBC parameters. Many hematology analyzers, which enabled us simultaneously, measure several different CBC parameters, are available for early diagnosis. Herein the impact of both pre and post analytic variations on the interpretation of the CBC results with case reports are reviewed in the light of the latest literature.

Key words: Complete blood count, interpretation

Tam kan sayım çıktılarının yorumlanması

ÖZET

Tam kan sayımı (TKS) testleri hızlı, ucuz ve evrensel olarak kullanılmakta ve çeşitli hastalıklara sahip hastalarda karar aşamasında sorumlu hekime sıklıkla yardımcı olmaktadır. Böylece TKS sonuçlarının hızlı tetkik edilmesi hem hekimler hem de hastalar için önemli bir avantaj sağlamaktadır. Ayrıca hekimler TKS parametrelerini kullanarak gereksiz periferik yayma incelemesinden de kaçınabilirler. Çoğu hematoloji cihazlarında aynı anda pek çok parametre değerlendirilerek erken tanı için kullanılabilir. Bu yazıda olgu sunumları ile birlikte TKS sonuçlarının yorumları hakkında en son literatür ışığında analiz öncesi ve sonrası değişkenlerin etkisi gözden geçirilmiştir.

Anahtar kelimeler: Tam kan sayımı, yorumlama

Dicle Med J  2013;40 (3):521-528

doi: 10.5798/diclemedj.0921.2013.03.0326

Volume 40, Number 3 (2013)