ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Abstract - Endoscopic treatment of anastomotic leakage with fibrin glue
Kemal Peker, İsmail Demiryılmaz, İsmayil Yılmaz

Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Turkey, Email: k.peker@yahoo.com.tr

ABSTRACT

Surgeons have been using sutures made up of different materials to reunite disrupted tissues, throughout centuries. But these materials may have certain disadvantages like foreign body reaction, infection, scarring, need for removal and cost. Their application is time-consuming and needs skill and experience. Whereas tissue adhesives is one of alternative to conventional suturing and has some additional advantages. The use of fibrin glue, as in concentrated human fibrinogen in combination with thrombin for hemostasis and tissue adhesion has been an important advance in a variety of surgical applications. The purpose of this study is to share our experience about fibrin glue.

Key words: Anastomotic leakage, tissue adhesives, endoscopy

Endoscopic treatment of anastomotic leakage with fibrin glue

ÖZET

Yüzyıllardır cerrahlar dokuları onarmak için farklı malzemelerden yapılmış sütürleri kullanmaktadırlar. Ancak, bu materyallerin yabancı cisim reaksiyonu ve iltihap gibi bazı dezavantajları mevcuttur. Bunlarla birlikte, operasyon sahasında skar dokusu oluşturdukları gibi maliyeti de artırmaktadırlar. Diğer bir yandan, bu yöntemlerle onarım beceri, tecrübe ve daha fazla zaman gerektirmektedir. Oysaki doku yapıştırıcıları konvansiyonel yöntemlere bir alternatif olup bazı avantajları da mevcuttur. Trombin ile kombine halde yoğunlaştırılmış haldeki insan fibrinojeni olarak fibrin yapıştırıcı kullanımı, hemostaz ve dokuların yapışmasında önemli avantajlar sağlamaktadır. Bu çalışmamızdaki amacımız, fibrin glue ile ilgili deneyimimizi paylaşmaktır.

Anahtar kelimeler: Anastomoz kaçağı, doku yapıştırıcı, endoskopi

Dicle Med J  2013;40 (3):490-491

doi: 10.5798/diclemedj.0921.2013.03.0317

Volume 40, Number 3 (2013)