ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Abstract - An important cause of tetraparesis: Cervical spondylotic myelopathy
Cüneyt Göçmez, Kağan Kamaşak

Dicle Universitesi, Tıp Fakültesi, Beyin Cerrahisi Anabilim Dalı, Diyarbakır, Türkiye Email: gocmezc@yahoo.com

ABSTRACT

Cervical spondylotic myelopathy which is a neurologic disorder caused by degenerative changes in the cervical spines related to narrowing in the spinal channel. Spondylosis may cause myelopathy effecting spinal cord or nerve roots in one or more segments. It is most common cause of myelopathy over the 55 years of age in developed countries. As well as it is most commonly seen acquired spastic paraparesis in medium and late times of life. We discuss diagnosis and alternative treatment options in cervical spondylotic myelopathy in the current study

Key words: Myelopathy, cervical disc herniation, cervical spondylosis, tetraparesis

Önemli bir tetraparezi nedeni: Servikal spondilotik miyelopati

ÖZET

Servikal spondilotik miyelopati (SSM) servikal omurlarda dejeneratif değişiklikler sonucunda gelişen spinal kanalda daralmaya bağlı nörolojik bir bozukluktur. Spondiloz, omurilik ve sinir köklerini, bir veya birden fazla segmentte etkileyerek miyelopati oluşturabilmektedir. Gelişmiş ülkelerde 55 yaş üzerindeki olgularda en sık rastlanan miyelopati nedenidir. Ayrıca hayatın orta ve ileri dönemlerinde en sık karşılaşılan kazanılmış spastik paraparezi nedenidir. Bu yazıda SSM’nin tanı ve alternatif tedavi yöntemleri tartışıldı.

Anahtar kelimeler: Miyelopati, servikal disk hernisi, servikal spondiloz, tetraparezi

Dicle Med J  2013;40 (3):513-520

doi: 10.5798/diclemedj.0921.2013.03.0325

Volume 40, Number 3 (2013)