ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Abstract - The relationship between the risk of the gestational diabetes mellitus with respect to maternal age and initial body mass index
Nilgün Güdücü, Gökçenur Gönenç, Herman İşçi, Alin Başgül Yiğiter, İlkkan Dünder

Avrupa Florence Nightingale Hast., Kadın Hast. ve Doğum AD, Mecidiyeköy, İstanbul. Türkiye. Email: gokcenur82@hotmail.com

ABSTRACT

Objective: To establish the risk of the gestational diabetes mellitus (GDM) with respect to maternal age and body mass index (BMI).

Methods: The data of the patients, admitted to our clinic for pregnancy follow up between 2007 and 2011were collected retrospectively. 50 gram and 100 gram screening test results, birth weight of the newborns and demographic features of the patients were recorded.

Results: 544 patients were included. Mean age of the patients was 30.2±4.2 years, mean BMI value was 23.3±4.1 kg/m2 (15.6-66), mean gestational age at delivery was 38.9±1.2 weeks (34.9-42), and mean birth weight was 3409±415 grams. The odds ratio for GDM at the patients above 40 years old was 7.84 and the odds ratio for patients with a body mass index ≥25 was 1.74.

Conclusion: Gestational diabetes mellitus increases with advanced maternal age and body mass index. The patients with a body mass index ≥25 at the antenatal visits may be offered regular nutrition and exercise program and get pregnant after having a body mass index below 25 if possible.

Key words: Gestational diabetes mellitus, Body mass index, maternal age

Gestasyonel diabetes mellitus riskinin maternal yaş ve gebeliğin başlangıcındaki vücut kitle indeksi ile ilişkisi

ÖZET

Amaç: Anne yaşı ve vücut kitle indeksine (VKİ) göre Gestasyonel Diabetes Mellitus (GDM) riskini belirlemek

Yöntemler: 2007-2011 yılları arasında hastanemizde takip edilmiş gebelerin kartları retrospektif olarak taranıp, 50 gram ve 100 gram tarama testlerinin sonuçları, bebeklerin doğum kiloları ve demografik verileri kaydedildi.

Bulgular: 544 hasta çalışmaya dâhil edildi. Hastaların ortalama yaşı 30,2±4,2 yıl, ortalama VKİ değeri 23,3±4,1 kg/m2 (15,6-66), ortalama doğum haftası 38,9±1,2 hafta (34,9-42), ortalama doğum ağırlığı 3409±415 gram olarak bulundu. 40 yaş üzeri olgularda GDM için odds oranı 7.84, VKİ≥25 olanlar için odds oranı 1,74 olarak hesaplandı.

Sonuç: Gestasyonel DM sıklığı ileri anne yaşı ve artan VKİ ile artmaktadır. Gebelik öncesi takiplerinde VKİ≥25 olan hastalara beslenme ve egzersiz önerilmeli, mümkünse VKİ<25 olduktan sonra gebe kalmaları telkin edilmelidir.

Anahtar kelimeler: Gestasyonel diabetes mellitus, vücut kitle indeksi, anne yaşı

Dicle Med J  2013;40 (3):406-409

doi: 10.5798/diclemedj.0921.2013.03.0298

Volume 40, Number 3 (2013)