ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Abstract - Upper extremity thrombosis in Behçet
Adem Küçük, İlknur Albayrak, Sinan Bağçacı, Sami Küçükşen, Recep Tunç

Beyşehir Devlet Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon, Konya, Türkiye, Email: ilknurftr@gmail.com

ABSTRACT

Behçet’s disease (BD) is a systemic disease characterized by oral aphthosis, genital ulcers, ocular lesions and also gastrointestinal, musculoskeletal, neurological and vessel involvements may develop. Venous manifestations are more common than arterial involvement. Venous involvement often occurs in the veins of lower extremity. Upper extremity venous involvement is rare. In this paper we report a case of BH presenting with upper extremity superficial vein thrombosis.

Key words: Behçet’s disease, upper extremity, superficial vein thrombosis

Behçet hastalığında üst ekstremite trombozu

ÖZET

Behçet hastalığı (BH) tekrarlayan oral, genital ülser ve göz tutulumuyla karakterize, ayrıca eklem, nörolojik, gastrointestinal sistem ve damar tutulumunun da oluşabildiği sistemik bir hastalıktır. BH’ de venöz tutulum arteryel tutulumdan daha fazla görülmektedir. Venöz tutulum sıklıkla alt ekstremite venlerinde meydana gelir. Üst ekstremite venlerinde tutulum ise nadirdir. Bu yazıda üst ekstremite yüzeyel ven trombozu ile gelen BH olgusundan bahsedilecektir.

Anahtar kelimeler: Behçet hastalığı, üst ekstremite, yüzeyel ven trombozu

Dicle Med J  2013;40 (3):507-509

doi: 10.5798/diclemedj.0921.2013.03.0323

Volume 40, Number 3 (2013)