ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Abstract - Acquired tufted angioma: Case report
Recep Bedir, Hasan Güçer, Esra Zeynep Coşkunoğlu, İbrahim Şehitoğlu

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı, Türkiye, Email: bedirrecep@gmail.com

ABSTRACT

Tufted angioma is a rare benign vascular neoplasm, localized to the skin and subcutaneous tissues. Half of the cases present in the first year of life. In the histopathological examination, multiple ovoid and round lobules of endothelial cells and capillaries arranged in “cannon ball” appearance in the dermis were seen. Here we report a case of the tufted angioma on the back of an adult woman patient and cutaneous lesion has been present for 3 years. The awareness of occurrence of tufted angioma in adult is important for it is differential diagnosis of skin lesions, which includes complete surgical removal, to prevent recurrence.

Key words: Hemangioma, adult, skin

Edinsel tufted angioma: Olgu sunumu

ÖZET

Tufted angiom deri ve deri altında lokalize nadir görülen benign vasküler bir neoplazmdır. Olguların yarısı yaşamın ilk yılında görülür. Histopatolojik incelemesinde, dermisde kapiller ve endotelyal hücrelerin oluşturduğu ovoid ve yuvarlak lobüler yumaklar görülür. Biz burada 3 yıldır sırtında deri lezyonu mevcut olan ve tufted angioma tanısı alan erişkin kadın hastayı sunuyoruz. Erişkinlerde görülen tufted anjiomanın cilt lezyonlarından ayırımında akılda tutulması ve nüksün önlenmesi için total olarak çıkarılması önemlidir.

Anahtar kelimeler: Hemanjiom, erişkin, deri

Dicle Med J  2013;40 (3):480-482

doi: 10.5798/diclemedj.0921.2013.03.0314

Volume 40, Number 3 (2013)