ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Abstract - Segmental Ulnar Fracture in a Child: Case Report
Özkan Köse, Oğuz Durakbaşa, Mutlu Güngör, Cihangir İslam

Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2.Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, Üsküdar / İstanbul

ABSTRACT

Forearm fractures are among the most common orthopaedic injuries in chilhood. Segmenter forearm fractures are seen in adults following high enery trauma whereas it is extremely rare in children. Herein, we report a 12 year boy who had four segmented ulnar fracture, treated with surgical intervention and discuss the possible mechanism of injury.

Key words: Forearm Fracture, Children, Segmental

Çocukta Segmenter Ulna Kırığı: Olgu Sunumu

ÖZET

Önkol kırıkları çocukluk çağında en sık karşılaşılan ortopedik yaralanmalardandır. Segmenter önkol kırıkları erişkinlerde yüksek enerjili yaralanmalar sonrası sıklıkla görülmesine karşın çocuklarda son derece nadirdir. Bu yazıda, 12 yaşında dört parçalı segmenter ulna kırığı olan ve cerrahi tedavi ile iyi sonuç alınan bir çocuk sunulmuş ve olası yaralanma mekanizmaları tartışılmıştır.

Anahtar kelimeler: Önkol Kırığı, Çocuk, Segmenter

Dicle Med J  2008;35(3):204-206

doi: 10.5798/diclemedj.0921.2008.03.

Volume 35, Number 3 (2008)