ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Abstract - Ectopic Neurohypophysis in Patient with Pituitary Dwarfism: A Case Report
İlhan Kılınç, Deniz Gökalp, Cihan Akgül Özmen

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji A.D./ Diyarbakır

ABSTRACT

Ectopic neurohypophysis is an anomaly of the Pituitary gland which may be associated with short stature due to Growth hormone deficiency. MRI is the modality of choice in diagnosing this condition. We present a case of pituitary dwarfism and ectopic neurohypophysis with clinical and radiological findings. 21 year-old male admitted with short stature. All hormones, except prolactin, of anterior hypophysis were low. Bright spot was ectopically located at level of median eminence on enhanced MRI of hypophysis and stalk of hypophysis was not observed. Ectopic neurohypophysis may be present with pituitary dwarfism. Cranial MRI may be useful to investigate related pathologies in such cases.

Key words: Ectopic Neurohypophysis, Pituitary Dwarfism, MRI

Pediatrik Toraks Patolojilerinde Çok Dedektörlü BT’nin Rolü

ÖZET

Ektopik nörohipofiz, büyüme hormonu eksikliğine bağlı cüceliğe eşlikedebilen bir hipofiz bezi anomalisidir. Biz de hipofizer cüceliğe eşlik edenektopik nörohipofizli olgumuzun klinik ve radyolojik bulguları ile sunduk.21 yaşında erkek hasta başvuru şikayeti boy kısalığı idi. Hastanın prolaktindışındaki tüm anterior hipofiz hormonları düşüktü. Kontrastlı hipofiz MRincelemede nörohipofizer parlak nokta ektopik olarak median eminensdüzeyinde olup, hipofiz sapı izlenmedi. Sonuç olarak ektopik nörohipofizpituiter cüceliğe eşlik edebilir. Bu olguların ek patolojilerin varlığıaçısından kranial MR tetkiki ile görüntülenmeleri yararlı olabilir.

Anahtar kelimeler: Ektopik Nörohipofiz, Hipofizer Cücelik, MR

Dicle Med J  2008;35(3):192-195

doi: 10.5798/diclemedj.0921.2008.03.

Volume 35, Number 3 (2008)