ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Abstract - Immune Thrombocytopenic Purpura after Varicella Infection: Case Report
Faruk İncecik, Yusuf Önlen, Göksel Leblebisatan

Çukurova Üniveristesi Tıp Fakültesi, Pediatri Departmanı / Adana

ABSTRACT

Immun trombocytopenic purpura is the most common hemorrhagic disorder of the childhood and produced antibodies against platelets have major role in pathogenesis. Immun trombocytopenic purpura may be seen without any reason or secondary to underlying pathologies as infections. Here we present a case of immun thrombocytopenic purpura secondary to varicella infection.

Key words: Varicella, Immun Trombocytopenic Purpura

Suçiçeği Sonrası Gelişen İmmün Trombositopenik Purpura: Olgu Sunumu

ÖZET

İmmün trombositopenik purpura çocukluk çağında en sık görülen kanama bozukluklarından birisi olup, patogenezinde trombositlere karşı antikorların gelişmesi rol oynamaktadır. İmmün  trombositopenik purpura, idiopatik olabildiği gibi, enfeksiyon gibi altta yatan patolojiye bağlı olarak da meydana gelebilmektedir. Biz de varisella enfeksiyonu sonrasında gelişen bir immün trombositopenik purpura olgusunu bildirdik.

Anahtar kelimeler: Suçiçeği, İmmün Trombositopenik Purpura

Dicle Med J  2008;35 (2):138-140

doi: 10.5798/diclemedj.0921.2008.02.

Volume 35, Number 2 (2008)