ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Abstract - The Evaluation of 19 Patients Who Were Admitted For the Tick Bite
Mustafa Taşkesen, Nurettin Okur, M. Ali Taş

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları A.D./ Diyarbakır

ABSTRACT

The tick bite can lead to Crimean-Congo hemorrhagic fever disease. In our region admitted patient number has increased and the tick bite has became important problem in recent years. In this study the files of 19 patients who admitted to our clinic for the tick bite between March 2006- April 2007 were examined. Thirteen of patients were female (68%), 6 male (32%) and age ratio of patients were 5.7±3.8 years. Most of patients were resided in rural region and bitten from their leg or trunk. In 16 patients ticks were removed at hospital. On physical examination no pathology was found except fever in five patients. Laboratory findings (complete blood count, biochemical, tests of coagulation) were within normal limits. In the follow up of the five patients, their fever was decreased. In two patients upper tract respiratory infection were detected, also. The blood samples of patients which were sent to Country Health Office were found negative for virus. In the follow-up period, laboratory outcomes of the patients who were hospitalized for 48-72 hours were normal and all patients were discharged with no complication.

Key words: The Tick Bite, Child, Crimean-Congo Hemorrhagic Fever

Kene Isırması Nedeniyle Başvuran 19 Olgunun Değerlendirilmesi

ÖZET

Kene ısırığı Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığına yol açabilir. Bu nedenle son yıllarda başvuran olgu sayısı artmış ve bu durum önem kazanmıştır. Çalışmada Mart 2006- Nisan 2007 tarihleri arasında kliniğimize kene ısırığı nedeni ile başvuran 19 hastanın dosyaları retrospektif incelendi. Hastaların 13’ü kız (%68), 6’sı (%32) erkek ve yaş ortalaması 5.7±3.8 yıl, en sık bacak ve gövde kısmından ısırıldıkları, daha çok kırsal bölgede (%53) yaşadıkları belirlendi. Kene çıkarılma işleminin 16 (16/19) hastada hastanede yapıldığı tespit edildi. Fizik muayene incelemelerinde beş hastada ateş yüksekliği dışında patoloji bulunmadı. Laboratuar incelemelerinde (tam kan, biyokimya, koagülasyon testleri) anormal bulgu saptanmadı. Ateşi olan beş olgunun takiplerinde ateşinin düştüğü ve tekrar yükselmediği, iki olgunun aynı zamanda üst solunum yolu enfeksiyonu geçirdiği saptandı. Hastaların İl Sağlık Müdürlüğüne gönderilen kan örnekleri etken virüs açısından negatif bulundu. Ortalama 48-72 saat yatırılan hastalar takiplerinde ve laboratuar sonuçlarında anormal bulgu olmaması nedeniyle şifa ile taburcu edildiler. İzlem sonuçlarında herhangi bir komplikasyon gelişmedi.

Anahtar kelimeler: Kene Isırması, Çocuk, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi

Dicle Med J  2008;35 (2):110-113

doi: 10.5798/diclemedj.0921.2008.02.

Volume 35, Number 2 (2008)