ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Abstract - The Effects of Ischemic Preconditioning on Cardiac Ischemia-Reperfusion Injury in Rat Lung
Hasan Akkoç, İlker Kelle, Ebru Kale

Dicle Üniv. Tıp Fakültesi, Farmakoloji A.D./ Diyarbakır

ABSTRACT

Ischemia and reperfusion of a tissue or a viscera may also show a protective effect such as development of preconditioning on the other tissues which have another source of arterial blood flow. This mechanism of action is known as remote ischemic preconditioning. In this study, we have investigated the effects of preconditioning induced by pulmonary artery occlusion on myocardial ischemia and ischemia- reperfusion injury on a rat model. For this purpose, we used adult, in both sex , 30 Sprague-Dawley rats (n=6). There were five experimental groups; Group 1: Control (Sham operated), Group 2: 30 minute myocardial ischemia induced by left coronary artery occlusion, Group 3: 30 minute left coronary artery occlusion followed by 60 minute reperfusion, Group 4: Pulmonary ischemic preconditioning followed by 30 minute left coronary artery occlusion, Group 5: Pulmonary ischemic preconditioning followed by 30 minute left coronary artery occlusion and 60 minute reperfusion. Malonyldialdehyde and purine nucleotide levels of myocardial tissue were measured by high performance liquid chromatography. As a conclusion, remote preconditioning evoked by pulmonary artery occlusion and reperfusion may induce a protective effect against myocardial ischemia and ischemia- reperfusion injury. It can be suggested that the protective effect of remote preconditioning is related with myocardial adenosine.

Key words: Rat, Heart, Pulmonary, Remote Ischemic Preconditioning,Adenosine.

Sıçan Akciğerinde Oluşturulan İskemik Önkoşullamanın Kalpteki İskemi Reperfüzyon Hasarı Üzerine Etkileri

ÖZET

Bir organ veya dokunun iskemi ve reperfüzyonu ile oluşturulan önkoşullama, başka bir arterin beslediği organ veya dokuyu da önkoşullayarak koruyucu etki gösterebilir. Bu durum uzak iskemik önkoşullama olarak adlandırılır. Biz bu çalışmamızda sıçan akciğerinde oluşturduğumuz önkoşullamanın kalpteki iskemi ve iskemi-reperfüzyon hasarı üzerindeki etkilerini incelemeyi hedefledik. Çalışmamızda 30 adet (n=6) Sprague-Dawley sıçan kullandık. Grupları şu şekilde oluşturduk; Grup 1: Kontrol Grubu (Sham Opere), Grup 2: Kalpte iskemi (30 dk), Grup 3: Kalpte iskemi (30 dk)-reperfüzyon (60 dk), Grup 4: Akciğerde iskemik önkoşullama sonrası kalpte iskemi (30 dk), Grup 5: Akciğerde iskemik önkoşullama sonrası kalpte iskemi (30 dk)-reperfüzyon (60 dk). Deney sonrası aldığımız sol kalp doku örneklerinde yüksek performanslı likit kromatografi kullanarak malondialdehid ile pürin nükleotid düzeylerini analiz ettik. Sonuç olarak, akciğerde oluşturulan iskemik önkoşullamanın kalpteki iskemi ve iskemireperfüzyon hasarı üzerinde koruyucu etkisinin olduğunu ve bu etkinin adenozin ile ilişkili olduğunu söyleyebiliriz.

Anahtar kelimeler: Sıçan, Kalp, Akciğer, Uzak İskemik Önkoşullama, Adenozin

Dicle Med J  2008;35 (2):102-109

doi: 10.5798/diclemedj.0921.2008.02.

Volume 35, Number 2 (2008)