ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Abstract - Temporomandibular Joint Anatomy and Derangements
Bahadır Odabaş, Seher Gündüz Arslan

Dicle Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi, Ortodonti A.D.

ABSTRACT

Temporomandibular joint (TMJ) is a diartrodial joint which is located just before the outer ear way and between the mandibular fossa and mandibular condyle. TMJ has rotation and translation movements. Approximately the 30-50 percent of the population has joint click. Most of the patients which have TMJ click may suffer from disc displacement. By the presence of disharmony between TMJ and occlusion and masticatory muscles, natural balance disappears. Therefore the function of the craniomandibular system and the factors that affects dysfunction must be considered when treatment planning is built.

Key words: TMJ, Disc Displacement, Occlusion

Temporomandibular Eklem Anatomisi Ve Rahatsızlıkları

ÖZET

Temporomandibular eklem (TME) dış kulak yolunun hemen önünde, temporal kemiğin altındaki mandibular fossa ile mandibula kondili arasında yer alan diartrodial bir eklemdir. Temporomandibular eklemin rotasyon (dönme) ve translasyon (kayma) hareketleri vardır. Genel nüfusun %30-50 sinde temporomandibular eklem kliği bulunur. TME kliği olan hastaların çoğunda belki değişik derecelerde disk deplasmanı vardır. Okluzyon-temporamandibular eklem-çiğneme kasları arasında uyumsuzluk olduğunda mutlaka doğal denge oluşur, ancak oluşan bu denge yapı taşlarında muhtemel bir değişiklik meydana getirir. Bu nedenle ortodontik tedavi planlamaları yapılırken kraniyomandibular sistemin fonksiyonu ve bu fonksiyona etkili etkenler göz önüne alınmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Temporomandibular Eklem, Disk Deplasmanı,Okluzyon

Dicle Med J  2008;35 (1):77-85

doi: 10.5798/diclemedj.0921.2008.01.

Volume 35, Number 1 (2008)