ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Abstract - Infectious agents and antibiotic susceptibility in neurosurgery intensive care unit
Aslan Güzel, Gökhan Aktas, M. Kemal Çelen, Mehmet Tatlı, M. Faruk Geyik, Tuncer Özekinci, Cemal Üstün, Ümit Özkan, Ömer Satıcı, Adnan Ceviz

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nörosirurji Diyarbakır, Türkiye Email: aslang@dicle.edu.tr

ABSTRACT

Aim: Knowing the most frequent causative agents and their sensitivities to antibiotics may contribute to use of appropriate antibiotics. In this study, we aimed to investigate the agents and their antibiotic sensitivity which is isolated from intensive care unit of neurosurgery clinic.

Materials and Methods: This retrospective study was performed from 2001 to 2005 at the Neurosurgery intensive care unit of Dicle University, Diyarbakir. The patients charts who were followed up more than 48 hours in intensive care unit and their culture results were investigated.

Results: There was 457 of 2197 patients which were operated in neurosurgery clinic and it was obtained 1155 culture samples from these patients in five years period. 317 positive cultures were obtained from 123 patients including 73 cerebrospinal fluid, 45 wound, 47 deep tracheal aspirate, 96 were urine samples, 27 blood samples and 29 venous catheters samples. Mostly Staphilococcus aureus and coagulase negative staphylococcus (CNS) were growth in cultures. From the cerebrospinal fluidd, blood and wound the most growth bacteria was coagulase negative staphilococcus, from the urine Eschericha coli, from deep tracheal aspiration. Klebsiella  pnömonia, and from venous catheters Pseudomonas aureginosa was mostly showed reproduction.

Conclusion: S. aureus, CNS and P. aureginosa were mostly isolated bacteria in neurosurgery intensive care unit. Nosocomial intensive care unit infections can be decreased by appropriate preventive measures

Key words: Antibiotic sensitivity, infection, neurosurgery,intensive care unit.

Beyin cerrahisi yogun bakım ünitesi enfeksiyon etkenleri ve antibiyotik duyarlılıkları

ÖZET

Amaç: Yogun bakım ünite (YBÜ)’lerinin sıkça saptananetkenlerinin ve bunların duyarlı oldukları antibiyotiklerinbilinmesi bunlara yönelik uygulanacak tedavilerin planlanmasındayarar saglayabilir. Bu çalısmada nörosirürjiklinigi YBÜ’sinde alınan kültürlerden izole edilen etkenlerve antibiyotik duyarlılıklarının belirlenmesi amaçlandı.

Gereç ve Yöntem: Dicle Üniversitesi Arastırma HastanesiNörorosirurji Klinigi’nde 2001-2005 yılları arasındadegisik etyolojilerle yatırılıp, nörorosirurji YBÜ’sinde 48saatten uzun süre takip edilmis hastaların dosyaları retrospektifolarak incelenerek alınan kültürler degerlendirildi.

Bulgular: Bes yıllık sürede ameliyat edilen toplam 2197 hastanın 457’sinin NYBÜ’sinde izlendigi ve bunlardantoplam 1155 kültür örneginin alındıgı belirlendi.NYBÜ’sinde izlenen 123 olgudan alınan 317 kültürü pozitif örnegin 73’ü beyin omurilik sıvısı, 45’i yara yeri aspiratı, 47’si derin trakeal aspirat (DTA), 96’sı idrar, 27’si kan, 29’u damar yolu kateter ucu incelemeleriydi. En sık Staphylococcus aureus, koagülaz negatif stafilokok (KNS) bakterileri saptandı. BOS, kan ve yara yeri örneklerinden KNS, idrar örneklerinden Eschericha coli; DTA’dan Klebsiella pneumoniae; kan kateterlerinden Pseudomonas aureginosa en sık üreyen bakterilerdi. zole edilen Gram pozitif susların hiç birinde vankomisinedirenç saptanmadı. Gram negatif suslarda ise en etkiliantibiyotigin imipenem oldugu belirlendi.

Sonuç:Nörosirürji YBÜ’sinde en sık S aureus, KNS ve P. aureginosa, bakterilerinin izole edildi. Enfeksiyon kontrol önlemlerinin sıkı uygulanmasıyla bu infeksiyon oranlarında düsme saglanabilir.

Anahtar Kelimeler: Antibiyotik duyarlılıgı, enfeksiyon,nörosirürji, yogun bakım ünitesi

Dicle Med J  2009;36 (1):252-257

doi: 10.5798/diclemedj.0921.2009.04.

Volume 36, Number 4 (2009)