ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Abstract - Treatment of giant ureterocele calculi by Holmium Laser Lithotripsy
Haluk Söylemez, Bülent Altınoluk2, Murat Y. Uğras

İzmir Asker Hastanesi, Üroloji Kliniği, İzmir, Türkiye Email: drhaluks@yahoo.com

ABSTRACT

Aim: Most ureteral stones pass spontaneously. But patients who have a calculi in an ureterocele could not pass their stone, because of narrow ureteral orifice. These stones may remain asymptomatic until hematuria or obstruction occurs.

Materials and Methods: Holmium laser has many uses in urology, including soft tissue incision and calculus fragmentation. These properties are ideal for endoscopic management of the ureterocele calculus

Results: We present a young patient who has no spesific and severe symptoms with a hypofunctional left kidney because of giant calculi in an ureterocele

Conclusion: Its imaging characteristics on intravenous pyelography and endoscopic treatment were emphasized.

Key words: Ureterocele, stone, holmium laser, halo sign

Dev üreterosel tasının Holmium Lazer Litotripsi ile tedavisi

ÖZET

Amaç: Üreter taslarının çoğu kendiliğinden düsmektedir. Üreterosel içi tası olan hastaların dar açıklık nedeniyle tasları kendiliğinden düsürmeleri zordur. Bu taslar hematüri veya obstruksiyon olusana kadar asemptomatik olarak kalabilir.

Gereç ve Yöntem: Holmium lazer ürolojide tas kırma ve yumusak doku kesme özellikleri de dahil birçok alanda kullanılmaktadır. Bu özellikleri endoskopik üreter tası tedavisinde kullanılması için mükemmel bir seçenek olmasını sağlar. Bulgular: Bu yazıda spesifik ve ağır semptomları olmaksızın, dev üreterosel tası nedeniyle sol böbrek hipofonksiyonu gelisen genç bir hasta sunulmustur.

Sonuç: Üreterosel içindeki tasın intravenöz piyelografi görüntüleme özellikleri ve endoskopik tedavisi vurgulanmıstır.

Anahtar Kelimeler: Üreterosel, tas, holmium lazer, halka işareti

Dicle Med J  2009;36 (3):209-212

doi: 10.5798/diclemedj.0921.2009.03.

Volume 36, Number 3 (2009)