ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Abstract - Hyponatremia in a child with tuberculous meningitis in PICU: Cerebral salt wasting syndrome
Mehmet Bosnak, Hakkı Özdoğan, Servet Yel, Vuslat Bosnak, Kenan Haspolat

Dicle University, Medical School,Department of Pediatrics, Pediatric Intensive Care Unit, Diyarbakir, Turkey. Email: mbosnak@dicle.edu.tr

ABSTRACT

Cerebral salt wasting syndrome (CSW) has been reported in cases with subarachnoid haemorrhage, infections, head injury, brain tumours, transsphenoidal pituitary surgery, and neurosurgery. It is characterized by extracellular fluid depletion and hyponatraemia caused by progressive natriuresis with concomitant diuresis. The relationship between tuberculous menengitis and CSW in children has been desciribed rarely. We describe a case of CSW in an eight years old child with tuberculous meningitis in Pediatric Intensive Care Unit (PICU) whose main biochemical findings were low serum sodium, excessive urine sodium loss and clinical evidence of a contracted extracellular fluid volume. It is essential that in any child with hyponatremia and meningitis in PICU, an evaluation to be undertaken to differentiate between syndrome of inappropriate antidiuretic hormone secretion (SIADH) and CSW. A wrong diagnosis might lead to inappropriate fluid restriction and worsen the hypovolemia in children with CSW. Supplements of sodium chloride and mineralocorticoids may be useful in managing children with CSW. PICU professionals must be aware of the clinical and laboratory features that distinguish CSW from SIADH.

Key words: Cerebral salt wasting syndrome, hyponatremia,tuberculous meningitis, children, differential diagnosis

Çocuk yoğun bakım ünitesinde tüberküloz menenjitli çocukta hiponatremi: Serebral tuz kaybı sendromu

ÖZET

Serebral tuz kaybı sendromu (STKS) subarak-noid kanama, enfeksiyonlar, kafa travması, beyin tümörleri, trans-sfenoidal hipofiz cerrahisi, ve beyin ameliyatı yapılan hastalarda bildirilmistir. Bu sendrom diürezle birlikte asırı sodyum atılımı nedeniyle ortaya çıkan hücre dısı sıvı azalması ve hiponatremi ile karakterizedir. Tüberküloz menenjit STKS birlikteliği nadiren rapor edilmistir. Bu çalısmada Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi’nde (ÇYBÜ) izlenen 8 yasındaki tüberküloz menenjit ve STKS gelisen bir çocuk hasta sunulmustur. Hastanın ana biyokimyasal bulguları düsük serum sodyumu, idrarla asırı miktarda sodyum kaybı idi ve hastada azalmıs hücre dısı sıvıya ait klinik bulgular mevcuttu. Çocuk Yoğun Bakım Ünitesinde menenjitle izlenen bir hastada hiponatremi gelistiği zaman uygunsuz anti-diüretik hormon salınımı sendromu (SIADH) ile STKS ayrımını yapabilmek çok önemlidir. Yanlıs bir tanı gereksiz yere sıvı kısıtlaması ve STKS’li çocukta hipovoleminin kötülesmesine yol açabilir. Sodyum klörür verilmesi ve tedaviye mineralokortikoid eklenmesi STKS’li çocukların yönetiminde yararlı olabilir. ÇYBÜ çalısanları STKS’yi SIADH’dan ayıracak klinik ve laboratuar özellikleri bilmek zorundadır.

Anahtar Kelimeler: Serebral tuz kaybı sendromu,tüberküloz menenjit, çocuklar, ayırıcı tanı

Dicle Med J  2009;36 (3):200-202

doi: 10.5798/diclemedj.0921.2009.03.

Volume 36, Number 3 (2009)