ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Abstract - Evaluation of hearing function in patients with Sağlıker Syndrome
Salih Bakır, İsmail Yıldız Yıldız, Yahya Sağlıker

Sırnak Devlet Hastanesi KBB Kliniği- Sırnak Email: drsalihbakir@hotmail.com

ABSTRACT

Aim: The aim of this study was to evaluate th hearing functions of patients with Sagliker syndrome. Sagliker syndrome is a new disease entity that firstly has been described at year 2000. The frequency of this syndrome has been reported as approximately 0.5% of patient with chronic renal failure and mostly seen in poor and underdeveloped countries. The definite causes of this entity has not been not been clearly understood yet, however studies on risk factors that can lead to this syndrome are underway. Sagliker Syndrome seems to be related to chronic kidney disease and secondary hyperparathyroidism. Every kind of bone abnormalities including, skull deformities, short stature, maxillary and mandibulary changes, teeth abnormalities, soft and harmless tumoral tissues in the mouth and fingertip changes can develop. Psychological problems and depression may accompany these findings

Materials and Methods: In present study, 12 patients with Sagliker Syndrome were retrospectively evaluated. Audiological tests were performed on these patients, including otoscopic examinations, Rinne and Weber tests, pure tone odiometry and timpanometry.

Results: Five patients (41.7%) were found to have sensorineural type hearing loss. According to our results with a limited number of patients, hearing loss potential seems to be high with Sagliker Syndrome.

Conclusion: Haemodialysis can be suggested as a risk factor on hearing loss of Sagliker syndrome, since all of our patients were on hemodialysis.

Keywords: Sagliker Syndrome, hearing loss, Haemodialysis

Sağlıker sendromlu hastalarda isitme fonksiyonunun değerlendirilmesi

ÖZET

Amaç: Bu çalısmanın amacı Sağlıker sendromlu hastalardaki isitme fonksiyonlarını değerlendirmektir. Sağlıker sendromu literatüre 2000 yılında girmis olan ve görülme sıklığı KBY hastalarında % 0.5 olarak bildirilen, geri kalmıs ülkelerde sık görülen yeni bir sendromdur. Sendroma neden olan faktörler henüz kesin olarak bilinmemekte ve bu konuda halen çalısmalar devam etmektedir. Bu sendromda kronik böbrek hastalığı ve bunun yetersiz tedavisine bağlı sekonder hiperparatiroidizm yanında, kafada sekil bozuklukları, kısa boy, maksiller ve mandibuler kemikte değisiklikler, dis anomalileri, ağız bosluğu içerisinde yumusak doku tümörleri, parmak uçlarında değisiklik gibi her türlü kemik anomalisi gelisebilir. Bu bulgulara psikolojik sorunlar, depresyon ve isitme kaybı eslik edebilir.

Gereç ve Yöntem: Bu çalısmada, sağlıker sendromu nedeniyle takip edilen ve hemodiyaliz tedavisi almakta olan 12 hastada otoskopik muayene, Weber ve Rinne testleri, saf ses odyometrisi ve timpanometri test sonuçları sunuldu.

Bulgular: Olguların 5 tanesinde (% 41.7) sensörinöral tipte isitme kaybı saptandı. Bu sonuç Sağlıker sendromunda isitme kaybı olasılığının hayli yüksek olduğunu düsündürmektedir

Sonuç: Hastalarımızın tümünün hemodiyaliz tedavisi almakta olusu nedeniyle hemodiyaliz isitme kaybına yol açabilecek bir etken olarak düsünülebilir.

Anahtar kelimeler: Sağlıker sendromu, işitme kaybı, hemodializ

Dicle Med J  2009;36 (3):195-199

doi: 10.5798/diclemedj.0921.2009.03.

Volume 36, Number 3 (2009)