ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Abstract - The prevalence of HBsAg and Anti-HCV in pregnant women in Adıyaman
Servet Kölgelier, Dilek Güler, Hayati Demiraslan

82. Yıl Devlet Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, Adıyaman Email: tigin68@hotmail.com

ABSTRACT

Aim: The number of chronic carriers is estimated to be more than 400 million in worldwide. Perinatal infection is the predominant mode of transmission in high-prevalence areas, whereas horizontal transmission, particularly in early childhood, accounts for most cases of chronic HBV infection in intermediate-prevalence areas. Transmission to infant from HBV-infected mothers may be perinatal or postpartum.

Materials and Methods: In this retrospective study, pregnant who applied to Obstetrics and Gynecology Department of Adıyaman 82’nd Years State Hospital between January 2007- December 2007 were evaluated in order to find prevalences of hepatitis B, hepatitis C and anti-HBs.

Results: Seropositivity rates of HBsAg, anti-HBs and anti-HCV were found 4.7%, 32.8% and 1.1%, respectively.

Conclusion: Knowing the frequency of chronic HBV infection in pregnant women is important in order to protect the infant from risk of HBV infection. All pregnant women should be tested for HBsAg. However, HCV test might be significant for pregnant women under risk.

Keywords: Pregnancy, hepatitis B, hepatitis C, Prevalence

Adıyaman’da gebe kadınlarda HBsAg ve Anti-HCV Sıklığı

ÖZET

Amaç: Dünyada 400 milyondan fazla hepatit B virusu (HBV) tasıyıcısı bulunduğu tahmin edilmektedir. Perinatal enfeksiyon yüksek endemik ülkelerde bulasın baslıca yolu iken orta endemik ülkelerde özellikle erken çocukluktaki horizontal geçis en yaygın bulas yoludur. Enfekte anneden yeni doğana bulas nadiren gebelik sırasında ya da doğum sırasında ve doğum sonrası olabilmektedir. Bu çalısmada ilimizde daha önceden çalısılmamıs olan gebe popülasyonunda HBsAg ve anti-HBs pozitiflik oranının saptanması amaçlanmıstır.

Gereç ve Yöntem: Bu çalısmada Ocak-Aralık 2007 tarihleri arasında Adıyaman 82. Yıl Devlet Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Polikliniği’ne basvuran gebe kadınlarla ilgili HBsAg, anti- HBs ve anti-HCV bilgileri retrospektif olarak tarandı.

Bulgular: HBsAg, anti-HBs ve anti-HCV pozitiflik oranları sırasıyla % 4.7, %32.8 ve %1.1 olarak saptandı.

Sonuç: Yenidoğanı HBV enfeksiyonunun risklerinden koruyabilmek için gebelerdeki kronik HBV enfeksiyonunun sıklığının bilinmesi önemlidir. Tüm gebelerden HBsAg istenmelidir. Bununla birlikte risk altındaki gebelerde anti-HCV arastırmak anlamlı olabilir.

Anahtar Kelimeler: Gebelik, hepatit B, hepatit C, Prevalans

Dicle Med J  2009;36 (3):191-194

doi: 10.5798/diclemedj.0921.2009.03.

Volume 36, Number 3 (2009)