ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Abstract - Gebelerde Toksoplasma gondii Seroprevalansı
Servet Kölgelier, Hayati Demiraslan, Bekir Katas, Dilek Güler

82. Yıl Devlet Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, Adıyaman Email: tigin68@hotmail.com

ABSTRACT

T. gondii is a worldwide zoonosis. Children of women who acquire the infection during gestational period can develop congenital infection. In this study our aim was to determine the prevalence of Toxoplasma gondii in 455 pregnant women with an age range of 17-45 years. In this retrospective study, pregnant women applied to Obstetrics and Gynaecology Department of Adıyaman 82’nd Year State Hospital between January 2007 and December 2008 were evaluated in order to find the prevalence of anti-Toxoplasma gondii IgG and IgM antibodies. Seropositivity rates of anti-Toxoplasma gondii IgG and IgM antibodies were found to be 48.4% and 0.65%, respectively. In conclusion, due to the high seroprevalence rate of anti-T gondii antibodies we believe that taking measures related to the hygiene of the foods consumed and determining T. gondii serological markers of pregnant women in our region is essential.

Key words: Toxoplasma gondii, pregnancy, seroprevalence

Gebelerde Toksoplasma gondii Seroprevalansı

ÖZET

Toxoplasma gondii enfeksiyonu dünyada yaygın bir zoonozdur. Gebelik esnasında infeksiyon alan kadınların çocuklarında konjenital enfeksiyona yol açabilir. Ocak 2007- Aralık 2008 tarihleri arasında normal gebelik takibi amacıyla Adıyaman 82. Yıl Devlet Hastanesi Kadın Doğum Poliklinikleri'ne basvuran 17-45 yas arasındaki 455 gebede Toxoplasma gondii seroprevalansı retrospektif olarak arastırıldı. Anti-Toxoplasma gondii IgG seropozitiflik oranı % 48,4 (220/455) ve IgM pozitiflik oranı ise % 0,65 (3/455) olarak saptandı. Sonuç olarak Toksoplazma seroprevalansının yüksek olduğu ilimizde gıda ile ilgili önlemlerin alınması ve gebelerin Toxoplasma gondii ile ilgili serolojik profillerinin belirlenmesi yararlı olacaktır.

Anahtar kelimeler: Toxoplasma gondii, gebelik, Seroprevalans

Dicle Med J  2009;36 (3):170-172

doi: 10.5798/diclemedj.0921.2009.03.

Volume 36, Number 3 (2009)