ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Abstract - Peripheral vascular injuries
Celal Yavuz, Yunus Nazlı

Diyarbakır Devlet Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği,Email: celalyav@hotmail.com

ABSTRACT

Aim: To determine etiology and management in patients with peripheral vascular trauma.

Materials and Methods: From 2005 to 2006 with a diagnosis of peripheral artery injury, 69 cases admitted to Diyarbakır State Hospital Department of Cardiovascular surgery.

Results: These cases have been respectively reviewed. The causes of injuries were; penetrating injuries in 60 cases (87%), blunt trauma in seven cases (10%) and gunshot injuries in two cases (3%). In 53 cases (74%) upper extremity, in 15 cases (21%) lower extremity was involved. As a surgical procedure, in 34 cases (47%) end-to-end anastomosis, in 28 cases (39%) lateral suture, in five cases (7%) venous graft interposition, in five cases (7%) ligation was performed.

Conclusion: Early intervention, transfusion of fluid and blood, systemic anticoagulation, preoperative and postoperative detailed debridement decreased the morbidity and mortality rates.

Key words: Femoral artery, femoral vein, injury

Periferik damar yaralanmaları

ÖZET

Amaç: Periferik vasküler travma ile basvuran hastaların etyoloji ve uygulanan tedavilerin irdelenmesi amaçlandı.

Gereç ve Yöntem: Diyarbakır Devlet Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniğinde 2006–2008 yılları arasında periferik arter yaralanması nedeniyle basvuran 69 olgu incelendi.

Bulgular: Yaralanma nedenlerinin 60'ının (%87) kesici-delici alet yaralanması, yedisinin (%10) künt travma, ikisinin (%3) atesli silah yaralanması sonucu olduğu belirlendi. 53 (%74) olguda üst ekstremitede, 15 (%21) olguda ise alt ekstremitede arter yaralanması tespit edildi. Tedavi olarak, 34'ünde (%47) ucuca anastamoz, 28'inde (%39) lateral sutur, besinde (%7 ven grefti interpozisyonu, besinde (%7) ligasyon uygulandı.

Sonuç: Periferik vaskuler yaralanmalarda erken müdahale, kan ve volum açığının kapatılması, sistemik antikoagulan kullanımı, nekrotik dokuların peroperatif ve postoperatif debritmanı morbidite ve mortaliteyi asağıya çekecektir.

Anahtar Kelimeler: Femoral arter, femoral ven,Yaralanma

Dicle Med J  2009;36 (3):161-164

doi: 10.5798/diclemedj.0921.2009.03.

Volume 36, Number 3 (2009)