ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Abstract - Kangaroo Mother Care as compared to conventional care for low birth weight babies
Syed Manazir Ali, Jyoti Sharma, Rajyashree Sharma, Seema Alam

Neonatal section, Department of Pediatrics Jawaharlal Nehru Medical College, A.M.U., Aligarh, Uttar Pradesh, India. Email: manazir1958@yahoo.com

ABSTRACT

Aim: To study the efficacy of Kangaroo mother care (KMC) as compared to conventional care for low birth weight babies.

Materials and Methods: A randomized controlled trial was done on 114 neonates, delivered at Jawaharlal Nehru Medical College (JNMCH) Aligarh India (March’ 2006 to September’ 2007) by vaginal route and weighing ≤1800 grams at birth –58 neonates received KMC for 6-8 hours/ day in 4-6 sessions while 56 neonates in control group received conventional care (radiant warmers, cots in warm room). Efficacy was measured in terms of effect on growth, physiological parameters, length of hospital stay, morbidity, mortality and exclusive breastfeeding rates.

Results: KMC and conventional groups were similar with regard to maternal and birth characteristics. Better weight gain per day (19.3± 3.8 g vs.10.4±4.8 g, p<0.001), significant reduction in respiratory rate (p<0.001), rise in rectal temperature and oxygen saturation (p<0.001), shorter duration of hospital stay (13.7±8.9 days vs. 15.0±10.3 days), lower incidence of nosocomial sepsis (6.9% vs. 23.2% p=0.014) and severe infection (p=0.003) and higher exclusive breastfeeding rates (p<0.01) were seen in infants receiving KMC. No statistically significant difference was seen between the two groups in terms of mortality.

Conclusion: Kangaroo mother care results in better weight gain, decreases the risk of serious infections and hypothermia, stabilizes physiolo-gical parameters, decreases the hospital stay, promotes breast feeding and has no adverse effect on growth and mortality in LBW babies.

Key words: Kangaroo mother care, low birth weight babies, weight gain, hypothermia, nosocomal infection

Düsük doğum ağırlıklı bebekler için Kanguru anne bakımının geleneksel bakımla karşılaştırılması

ÖZET

Amaç: Düsük doğum ağırlıklı bebeklerde Kanguru anne bakımı (KAB) ile geleneksel bakımı karsılastırmak

Gereç ve Yöntem: Randomize ve kontrollü olarak, JNMCH Aligarh’da vajinal yoldan, 1800 gramın altında olarak doğan 58’i günde 6-8 saat KAB alan, 56’sı geleneksel bakım (radyan ısıtıcı, ılık odada bakım) alan toplam 114 yenidoğan karsılastırıldı. Etkinlik; büyümeye etki, fizyolojik durum, hastanede kalım süresi, morbidite, mortalite ve yalnızca anne sütü alma oranları ile ölçüldü.

Bulgular: Anne ve bebek özellikleri bakımından KAB ve geleneksel grup arasında fark yoktu. Kanguru bakımı alan çocuklarda daha iyi ağırlık artımı (19.3±3.8 g ve 10.4±4.8 g, p<0.001), solunum hızında anlamlı azalma (p<0.001), rektal ısı ve oksijen doygunluğunda yükselme (p<0.001), hastanede daha kısa kalım süresi (13.7±8.9 gün ve 15.0±10.3 gün), ve düsük hastane enfeksiyonu insidansı (%6.9 ve %23.2, p=0.014), düsük ağır enfeksiyon (p=0.003) ve yüksek oranda yalnızca anne sütü alma (p<0.01) saptandı. Mortalite bakımından iki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark gözlenmedi.

Sonuç: Kanguru anne bakımı düsük doğum ağırlıklı bebeklerde daha fazla ağırlık artımı, ciddi enfeksiyon ve hipotermi riskinde azalma, fizyolojik ölçütlerde tutarlı düzenlilik, kısa hastanede kalım süresi, daha uzun sure yalnızca anne sütü ile beslenmeye yol açtı. Düsük doğum ağırlıklı bebeklerde KAB’nın büyüme ve mortalite üzerinde olumsuz bir etkisi gözlenmedi.

Anahtar Kelimeler: Kanguru anne bakımı, düşük doğum ağırlığı, büyüme, mortalite, enfeksiyonlar

Dicle Med J  2009;36 (3):155-160

doi: 10.5798/diclemedj.0921.2009.03.

Volume 36, Number 3 (2009)