ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Abstract - Complete atrioventricular block in a child with normal cardiac functions
S. Gökhan BEYAZ, Yusuf AKDOGAN AKDOGAN, Orhan TOKGÖZ

Çocuk Hastalıkları Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Bölümü, Diyarbakır Email: sgbeyaz@gmail.com

ABSTRACT

Complete atrioventricular block is a rare complication in noncardiac operations of children, though it is life threatening. Complete atrioventicular block may occur secondary to many causes and it does not response to medical treatments. An 11 years-old girl was brought to our hospital with fever and abdominal pain fi nally diagnosed as acute appendicitis. Anamnesis, physical examination, laboratory fi ndings and radiological fi ndings were found to be normal. After anesthesia induction, the mask ventilation has been applied. Intubation was performed after giving muscle relaxants. After fi rst surgical incision multiple arrhythmias were monitored. Cardiac arrhythmias continue long time and complete A-V block developed. Arrhythmias did not respond to medical treatment. The patient showed no hemodynamic instability and she awakened after completion of surgical operation. She was sent to intensive care unit because of complete A-V block. Pacemaker was not applied because of not having any symptom. A patient who was diagnosed as congenital complete AV block has been followed up with regular intervals.

Key words: Congenital intermittent A-V complete block, pacemaker, child

Normal kardiyak fonksiyonu olan bir çocukta gelisen A-V tam blok

ÖZET

Çocuklarda kalp dısı ameliyatlarda AV tam blok nadir bir komplikasyon olmasına karsın yasamı tehdit edicidir; AV tam blok pek çok nedenle olusabilmekte ve medikal tedaviye yanıt vermemektedir. Karın agrısı, ates nedeniyle hastanemize basvuran 11 yasında kız hasta, akut apandisit ön tanısıyla operasyona alındı. Anamnez, fi zik muayene, laboratuar ve radyolojik bulguları normaldi. Anestezi indüksiyonundan sonra maske ile ventilasyona geçildi. Kas gevsetici verildi ve yeterli süre beklendikten sonra entübasyonu yapılıp ventilatöre baglanarak cerrahiye verildi. Ilk insizyon sonrasında monitörde multipl aritmiler gözlenmeye baslandı. Kardiyak aritmiler uzun sürdü ve A-V tam blok gelisti. Yapılan medikasyonlara yanıt alınamadı. Hemodinamik instabilite yasanmayan hastanın ameliyatı tamamlandıktan sonra uyandırıldı ancak A-V tam blogun devam etmesi üzerine yogun bakıma çıkarıldı. Takiplerinde semptomsuz olması nedeniyle pacemaker takılmadı. Konjenital intermittan A-V tam blok tanısı konulan hasta düzenli aralıklarla takibe alındı.

Anahtar Kelimeler: Konjenital intermittan A-V tam blok, pacemaker, çocuk

Dicle Med J  2009;36 (2):146-150

doi: 10.5798/diclemedj.0921.2009.02.

Volume 36, Number 2 (2009)