ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Abstract - Adnexal mass in pregnancy: a case report and review of the literature
M. Erdal SAK, Mustafa KOPLAY, Özgür ÖZKUL, M. Sıddık EVSEN, Sibel SAK

Ergani Devlet Hastanesi,Kadın-Dogum Klinigi Diyarbakır Email: : drmesak@yahoo.com

ABSTRACT

Adnexal masses have been more frequently detected after common use of ultrasonography (USG). In this study follow-up and management protocol of an adnexal mass during pregnancy was reviewed in the light literature fi ndings. Adnexial masses during pregnancy are managed according to preliminary diagnosis, pregnancy weeks, symptamotology, USG and examination fi ndings and family’s preference. Due to complication risk of surgical operation in pregnancy, appropriate treatment protocols should be prepared in order to fi nd best approaches. In conclusion, adnexes should be carefully examined with obstetrical USG and indication for surgical operation should be made more carefully.

Key words: Adnexal mass, pregnancy, follow-up and management

Gebelikte adneksiyel kitle: Olgu sunumu ve literatür verilerinin değerlendirilmesi

ÖZET

Ultrasonografi nin (USG) yaygın olarak kullanımını takiben, adneksiyel kitleler gebelerde daha sık saptanır hale gelmistir. Bu çalısmada, antenatal takip sırasında saptanan adneksiyel kitlenin takip ve tedavi protokolü literatür bulgularıyla birlikte degerlendirildi. Gebelikte tespit edilen adneksiyel kitlelerin yönetimi; gebelik haftası, semptomatolojisi, ultrasonografi ve muayene bulguları dogrultusunda düsünülen ön tanıya göre, ailenin de görüsü alınarak sekillendirilir. Gebelik esnasında cerrahi girisimin komplikasyonları da göz önüne alınarak, gebelerde adneksiyel kitleye yaklasım için uygun tedavi protokoller olusturulması gerekliligi açıktır. Sonuç olarak, obstetrik USG’de adneksler mutlaka degerlendirilmeli, gebelerde abdominal cerrahi endikasyonu konurken çok dikkatli olunmalıdır.

Anahtar sözcükler: Gebelik, adneksiyal kitle, takip ve tedavi

Dicle Med J  2009;36 (2):143-145

doi: 10.5798/diclemedj.0921.2009.02.

Volume 36, Number 2 (2009)