ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Abstract - Iatrogenic subclinic D hypervitaminosis
Mustafa TASKESEN, Serhat GÜMÜS, Selahattin KATAR

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Saglıgı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Email: mtaskesen@dicle.edu.tr

ABSTRACT

Use of high dose vitamin D without evaluation physical examination and laboratory procedures may lead to important complications in childhood. In this case report the clinical and laboratory fi ndings of 13 months old girl that given fi ve D vitamin ampoule (300.000 U) in four months for growth failure were evaluated. The diagnosis of iatroghenic sub clinic D hypervitaminozis was determined with clinical history, laboratory and radiological fi ndings. Hypercalcemia, low parathormon level, high 25(OH) D vitamin level, hypercalsiuria and meduller nephrocalsinosis were detected in results. The aim of this case report is evaluation of high dose vitamin D complications.

Key words: D hypervitaminosis , childhood

Iatrojenik subklinik D hipervitaminozu: Olgu sunumu

ÖZET

Çocukluk çagında fi zik muayene ve laboratuar yöntemleri ile netlestirilmeden yüksek doz D vitamini kullanılması önemli yan etkilere yol açabilmektedir. Bu olgu sunumunda dört ay içinde gelisme geriligi nedeni ile bes kez D vitamini ampul (300.000 U) verilen 13 aylık kız çocugunun klinik ve laboratuar bulguları degerlendirilmistir. Iatrojenik subklinik D hipervitaminozu tanısı öykü, laboratuar ve radyolojik bulgularla konuldu. Tetkiklerinde hiperkalsemi, parathormon düsüklügü, 25(OH) D vitamin düzeyinin yüksekligi, hiperkalsiüri ve meduller nefrokalsinozis saptandı. Bu olgu sunumunda yanlıs ve gereksiz yüksek doz D vitamini kullanımı ve komplikasyonlarının degerlendirilmesi amaçlanmıstır.

Anahtar kelimeler: D hipervitaminozu, çocukluk çagı

Dicle Med J  2009;36 (2):140-142

doi: 10.5798/diclemedj.0921.2009.02.

Volume 36, Number 2 (2009)