ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Abstract - Acute hepatitis due to brucellosis
Nevil AYKIN, Hasan NAZ, Figen ÇEVIK

Eskisehir Yunus Emre Devlet Hastanesi, Infeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Klinigi,ESKISEHIR Email: nevilaykin@gmail.com

ABSTRACT

Brucella infection is a systemic disease. It rarely causes local infections like hepatitis in gastrointestinal system. In this article we would like to present an acute hepatitis case related to brucella infection that followed up in our clinic. A male, 30 year-old patient hospitalized due to common muscle pain, high fever and vomiting. During the physical examination the patient’s skin, scleras and mucosal membranes were icteric, the liver was 2-3 cm palpable and tender. Laboratory fi ndings were as follows: AST:1190 U/L; ALT:715 U/L; GGT:961 U/L; ALP:369 U/L; total bilirubin:4.6 mg/dL; direct bilirubin:2.1 mg/dL. Viral markers were found to be negative. We started treatment with streptomicine and doxicycline since, the patient’s standard brucella tube agglutination test was positive (1/60) and brucella spp produced in his blood culture. From the second day of the treatment, we started to get clinical response. On the 17th day of the treatment, he discharged from the hospital because ALT, AST and bilirubine level were found normal and his treatment was completed to the 8 weeks. Brucella is continuing to be an important health problem especially who live in surrounding countryside and have to keep in mind in the differential diagnosis of the acute hepatitis.

Key words: Brucella acute hepatitis, Brucellosis, Acute hepatitis

Brusellozise baglı akut hepatit: olgu sunumu

ÖZET

Brusella infeksiyonu sistemik bir hastalıktır. Gastrointestinal sistemde nadiren hepatit gibi lokal infeksiyonlara da neden olabilir. Biz de bu yazıda klinigimizde takip ettigimiz brusellaya baglı bir akut hepatit olgusunu sunuyoruz. 30 yasında erkek hasta yaygın kas agrıları, yüksek ates, ve kusma nedeni ile yatırıldı. Hastanın klinige kabülü sırasında yapılan fi zik muayenede cilt, skleralar ve mukozalar ikterik , karaciger 2-3 cm palpable ve agrılıydı. Laboratuvar incelemede, AST:1190 U/L, ALT: 715 U/L, total bilirubin:4.6 mg/dL, direkt bilirubin:2.1 mg/dL idi. Viral belirteçler negatif idi. Standart brusella tüp aglütinasyon testi pozitif (1/160) olan ve kan kültüründe brucella spp üreyen hastaya streptomisin ve doksisiklin ile tedaviye baslandı. Tedavinin ikinci gününden itibaren ates ve klinik yanıt alındı. Tedavisinin 17. gününde AST, ALT, bilirubin, degerleri normal olan hasta taburcu edilerek tedavisi sekiz haftaya tamamlandı. Brusella özellikle kırsal kesimde yasayan insanlarda önemli bir saglık problemi olmaya devam etmektedir ve akut hepatitli hastaların ayırıcı tanısında akılda tutulması gereklidir.

Anahtar Kelimeler: Brusella akut hepatit, Brusella, Akut hepatit

Dicle Med J  2009;36 (2):134-136

doi: 10.5798/diclemedj.0921.2009.02.

Volume 36, Number 2 (2009)