ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Abstract - Abdominal wall endometriosis; A Case Report
Ali Özler, Şadi Yaldız, A. İhsan Değirmencioğlu

Özel Ege Hastanesi, Kadın-Hastalıkları ve Doğum Kliniği, Denizli Email: draliozler@gmail.com

ABSTRACT

A woman aged 34 years, with a history of Caesarean sec­tion seven years ago, were admitted with an enlarging, painful mass located 6-7 centimeters above the Phannen­stiel incision in the midline of abdominal wall. The cyclical nature of pain, magnetic resonance imaging (MRI) and sonographic features of the lesion led to the diagnosis of abdominal wall endometriosis. Total excision and his­topathologic examination of the specimen confirmed en­dometriosis. Endometriosis should be kept in mind in the differential diagnosis of abdominal wall masses.

Key words: Abdomainal wall, endometrozis, diagnosis

Karın duvarı endometriozisi: Olgu sunumu

ÖZET

Yedi yıl önce sezaryen ile doğum yapma öyküsü olan 34 yaşındaki kadın hasta phannenstiel kesi yerinden 6-7 cm yukarısında, orta hatta ağrılı ve zamanla büyüyen kitle ile başvurdu. Ağrının özellikle adet döngüsü ile ilişkili olması, ultrasonografi ve manyetik rezonans görüntüleme (MRG) bulguları ile hasta endometriozis ön tanısıyla yatırıldı. Kit­le total eksize edildi ve patolojik incelemeyle endometri­ozis tanısı doğrulandı. Batın ön duvarı kitlelerinin ayırıcı tanısında endometriozis akılda tutulmalıdır.

Anahtar kelimeler: Karın duvarı, endometriozis, tanı

Dicle Med J  2010;37 (4):410-412

doi: 10.5798/diclemedj.0921.2010.04.

Volume 37, Number 4 (2010)