ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Abstract - Stroke in childhood
Gülhis Deda, Serap Teber

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD, Ankara-Türkiye, Email: gulhisdeda@hotmail.com

ABSTRACT

Stroke is defined as a sudden occlusion or rupture of ce­rebral arteries or veins resulting in focal cerebral damage and clinical neurologic deficits. Occlusion can be arterial or venous. The incidence of pediatric stroke is 8–10.7/ 100.000 children / year. The risk factors in childhood stroke are multiple and should be detected after the acute state.Since there are not randomized controlled studies for childhood stroke treatment the treatment is still controver­sial and relies on adult literature.

Key words: Stroke, acute, childhood, causes, diagnosis, treatment

Çocukluk çağı inmeleri

ÖZET

İnme, serebral arter ve venlerdeki ani tıkanma veya rüptür sonucunda ortaya çıkan fokal serebral hasardır. Tıkanma arteriyel veya venöz olabilir. Çocukluk çağında görülme riski 8–10.7/100 000 çocuk/yıldır. Hastalarda ani fokal nö­rolojik bulguların varlığı akla iskemiyi getirmelidir.İnmenin çocukluk çağında pek çok risk faktörü vardır, ço­cuklar akut dönem geçtikten sonra bu yönden de incelen­melidir. Çocukluk çağında inme tedavisi randomize çalış­malar olmadığı için erişkin literatürüne dayanmaktadır ve bu nedenle de tartışmalıdır.

Anahtar kelimeler: İnme, akut, çocukluk çağı, nedenler, tanı, tedavi

Dicle Med J  2010;37 (3):314-320

doi: 10.5798/diclemedj.0921.2010.03.

Volume 37, Number 3 (2010)