ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Abstract - Tissue necrosis following intramuscular diclofenac injection
Halit Baykan, Samet Vasfi Kuvat, Mehmet Bozkurt, Emin Kapı, Feyzi Çelik

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı, Diyarbakır, Email: halitbaykan@gmail.com

ABSTRACT

Following intramuscular drug injections, livedoid dermatitis (also known as embolia cutis medicamentosa or Nicolau Syndrome), characterized by pain, skin discoloration, and cutaneous necrosis, may rarely be observed. In the present study, we present a 32-year-old male patient who developed Nicolau Syndrome after intramuscular injection of single-dose diclofenac sodium 75 mg due to renal colic pain. The physical examination revealed skin discoloration in his left gluteal region, and a skin necrosis. Case is very interesting because of rarely.

Key words: diclofenac sodium; Nicolau syndrome; intramuscular injection.

Kas içi diklofenak enjeksiyonunu takiben gelisen doku nekrozu

ÖZET

İntramuskuler ilac enjeksiyonları sonrasında ağrı, deride renk değisikliği ve deri nekrozu ile karakterizedir. Nadiren gorulen bu sendrom, livedoid dermatitis veya embolia kutis medikamentosa (Nicolau Sendromu) adıyla anılır.

Bu yazıda renal kolik ağrısı sebebi ile tek doz 75 mg. intramuskuler diklofenak sodyum enjeksiyonu yapılmıs

32 yasındaki erkek olguda gozlenen Nicolau Sendromu sunuldu. Olgunun fi zik incelemesinde sol gluteal bolge

derisinde renk değisikliği ve nekroz mevcuttu. Olgu, nadir gorulmesi nedeniyle oldukca ilgi cekicidir.

Anahtar kelimeler: Diklofenak sodyum; Nicolau sendromu; intramuskuler enjeksiyon.

Dicle Med J  2010;37 (3):300-301

doi: 10.5798/diclemedj.0921.2010.03.

Volume 37, Number 3 (2010)