ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Abstract - Arare cause of foreign body in the urethra: Electrical wire
Halit Baykan, Samet Vasfi Kuvat, Mehmet Bozkurt, Emin Kapı, Necmettin Penbegül, Feyzi Çelik

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi,Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı- Diyarbakır-Türkiye Email: halitbaykan@gmail.com

ABSTRACT

In adults, urethral foreign body is commonly observed with mental disorder, psychiatric or sexual behavior distur­bance. In this paper, we reported a case which electrical cable wire was inserted into the urethra by the husband.

Key words: urethra; foreign body; electrical cable wire.

Üretrada nadir rastlanan bir yabancı cisim nedeni: Elektrik teli

ÖZET

Erişkinlerde üretral yabancı cisim nedeniyle hastaneye yapılan başvurular genellikle mental bozukluk, psikiyatrik problemler ya da seksüel davranış bozukluğu bulunan ol­gularda görülür. Bu yazıda, kocası tarafından üretrasına elektrik kablosu yerleştirilen bayan olgu sunulmaktadır.

Anahtar kelimeler: Üretra; yabancı cisim; elektrik kab­losu.

Dicle Med J  2010;37 (3):291-293

doi: 10.5798/diclemedj.0921.2010.03.

Volume 37, Number 3 (2010)