ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Abstract - Myocardial perfusion scintigraphy fi ndings in patients with mild coronary atherosclerotic lesions on coronary angiography
Zeki Dostbil, Habib Çil, Ebru Öntürk Tekbas, Zuhal Arıtürk Atılgan, Yahya İslamoğlu, Bekir Tasdemir, Yusuf Dağ

Dicle University Medical Faculty, Department of Nuclear Medicine, Diyarbakir, Turkey. Email: zekidostbil@yahoo.com

ABSTRACT

Objectives : Myocardial perfusion scintigraphy (MPS) iswidely used in functional assessment of myocardial perfusion. But, some study results are in contradiction with severity of coronary artery disease detected by coronary angiography (CA). It is frequently encountered case that CA is completely normal whereas MPS describes ischemia. In this study, we aimed to investigate whether mild atherosclerotic lesions cause ischemia.

Materials and methods: MPS with 99mTc-MIBI was performed in 52 patients who applied to cardiology clinics for history of chest pain and underwent diagnostic CA within 3 months.

Results: In 22 of 52 patients with mild atherosclerotic lesions, ischemia in various degrees was detected on MPS.In statistical analysis, any signifi cant relationship was not found between ischemia and gender, hypertension, DM, dyslipidemia, smoking, mitral valve insuffi ciency, left ventricular hypertrophy, exercise testing result and affected coronary artery.

Conclusion: Our study fi ndings have shown that mild atherosclerotic lesions even at very early stage may cause myocardial ischemia

Key words: coronary artery disease, myocardial ischemia, myocardial perfusion imaging, coronary angiography

Koroner anjiografi sinde hafi f aterosklerotik koroner lezyonu olan hastalarda miyokard perfüzyon sintigrafi bulguları

ÖZET

Amaç: Miyokard perfuzyon sintigrafi si (MPS) miyokard perfuzyonunun fonksiyonel değerlendirmesinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Fakat bazı calısma sonucları koroner anjiografi ile tespit edilen koroner arter hastalığının siddeti ile zıtlık gosterir. Koroner anjiografi tamamen normalken MPS’nde iskemiden bahsedilmesi sık karsılasılan bir durumdur. Bu calısmada, hafi fterosklerotik lezyonların iskemiye sebep olup olmadıklarını arastırmayı amacladık.

Yöntem ve Gereç: Kardiyoloji Polikliniğine goğus ağrısı sikayeti ile basvuran ve 3 ay icerisinde koroner anjiografi yapılmıs olan 52 hastaya 99mTc-MIBI ile miyokard perfuyon sintigrafi si yapıldı.

Bulgular: Hafi f derecede aterosklerotik lezyonu olan 52 hastanın 22’sinde MPS’de değisik derecelerde iskemi bulguları gozlendi. Yapılan istatistik analizde iskemi ile cinsiyet, hipertansiyon, DM, dislipidemi, sigara icme,mitral kapak yetmezliği, sol ventrikul hipertrofi si, efor test sonucu ve aterosklerotik lezyonun bulunduğu damar arasında anlamlı bir iliski tespit edilmedi.

Sonuç: Calısma bulgularımız koroner arterlerdeki hafi f aterosklerotik lezyonların, cok erken donemlerde bile olsa, miyokardda iskemiye sebep olabileceğini gostermektedir.

Anahtar kelimeler: koroner arter hastalığı, miyokard iskemisi, miyokard perfuzyon goruntuleme, koroner anjiografi

Dicle Med J  2010;37 (3):282-286

doi: 10.5798/diclemedj.0921.2010.03.

Volume 37, Number 3 (2010)