ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Abstract - The prevalence of varicocele in Turkish primary school age children in Kahramanmaras
Vedat Bakan, Bülent Altunoluk, Ali Özer, Mehmet Davutoğlu, Ayhan Mil, Önder Malkoç

Kahramanmaras Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, Kahramanmaras- Türkiye, Email: vedatbakan@hotmail.com

ABSTRACT

Objectives: The aim of this study was to determine the prevalence and site of varicocele in children in Kahramanmaras, a city in the south of Turkey and has a population of 505,950 in 2007.

Materials and Methods: A total of 4543 boys (range, 7-14 years of age; mean age±SD, 10.53±1.15 years)  were included in this study. All children were examined by two specialists at their school and fi ndings of the physical examinations were recorded. Varicoceles were classifi ed as grade 1 palpable during Valsalva maneuver, grade 2 palpable without Valsalva maneuver, and grade 3 visible without the need for palpation. Scrotal pain and contact to any physician were also questioned.

Results: Students’ mean age was 10.53±1.15 years. Varicocele was detected in 259 (5.70%) of the 4543 boys aged between 7-14 years; the prevalence was 1.08% in those aged 7-10 years, and 9.72 % at 11-14 years. The varicocele was unilateral in 187 (72.2%) of the 256 boys; of these, fi ve was on the right and the others on the left side. Three children having grade 3 left varicocele described left scrotal pain and no children with varicocele had contact to any physician for examination.

Conclusion: According to the resuls of present study, the prevalence of varicocele increases with age. In the 7-14 years age group, varicocele is often asymptomatic. Examination of the testicles should be a part of the routine physical examination for the detection of asymptomatic varicocele, especially during adolescence.

Key words: Schoolboys, varicocele, prevalence, South Turkey

Kahramanmaras ili ilköğretim çağı çocuklarında varikosel sıklığı

ÖZET

Amaç: Bu çalısma, ilimizde ilköğretim çağında varikosel prevelansı ve lokalizasyonunu saptamak amacıyla yapıldı.

Gereç ve Yöntemler: Taramaya, yasları 7-14 arasında değisen 4543 erkek çocuk dahil edildi. Tüm çocuklar iki uzman hekim tarafından muayene edilerek fi zik muayene bulguları kaydedildi. Grade 1 varikosel; valsalva sırasında palpabl, grade 2; Valsalva manevrası olmadan palpabl ve grade 3; palpasyona ihtiyaç olmadan görülebilen varikosel olarak kabul edildi Ayrıca hastalar semptomlar yönünden ve hekime basvuru açısından sorgulandı.

Bulgular: Öğrencilerin ortalama yas 10,53± 1,15 yas idi.Varikosel 259 (%5.70) çocukta saptandı. Görülme sıklığı 7-10 yas arasında %1.08, 11-14 yas arasında %9.72 olarak bulundu. 187 (%72.20) çocukta varikosel tek tarafl ıydı ve bunların besinde sağ tarafta saptandı. Üçüncü derece sol varikoseli olan üç çocukta sol skrotal ağrı yakınması vardı ve bu çalısmada varikosel saptanan hiçbir olgu muayene olmak için daha önce hekime basvuruda bulunmamıstı.

Sonuç: Varikosel sıklığı yasla birlikte artmaktadır. 7-14 yas grubunda çoğunlukla asemptomatik olan varikosel olgularının saptanması için, özellikle adölesan dönemde, varikosel muayenesi fi zik muayenenin rutin bir parçası olmalıdır.

Anahtar kelimeler: Okul çağı, varikosel, sıklık, Güney Türkiye

Dicle Med J  2010;37 (3):272-275

doi: 10.5798/diclemedj.0921.2010.03.

Volume 37, Number 3 (2010)