ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Abstract - Frequency of intestinal parasites in employees of a state hospital
Pınar Fırat, İlhan Geçit, Fehime Depecik, Mesut Karadan, Ülkü Karaman, Erdal Karcı, Ayse Turan

Devlet Hastanesi İntaniye Polikliniği, MALATYA Email: ulkukaraman44@hotmail.com

ABSTRACT

Objectives: The prevalence of intestinal parasites isdifferent in our country and the world. Population movements, inadequate infrastructure, seasonal features, traditional hygienic rules, the society’s socio-economic status and education level are factors that affect the distribution of intestinal parasites. In the study, it was intended to conduct porter analysis on Malatya State Hospital employees. So, we aimed at determining the rate of intestinal parasites in the laboratory workers, kitchen staff, cleaners and nurses.

Materials and Methods: From Malatya State hospital staff, perianal area materials and stool samples with cellophane tape method were collected. Examples were examined with native-Lugol, precipitation, and acid-fast trichrome stains.

Results: In 40.8% of 76 stools that were examined was found to positivity. The prevalences of parasites are 17.1 Entamoeba coli, 6.6% Iodamoeba butschlii, 19.7% Blastocystis hominis, 1.3% Chilomastix mesnilii, 5.3% Giardia intestinalis and 1.3% Enterobius vermicularis.

Conclusion: In the study, the studied staffs are health workers. Therefore, since the staffs working close contact with patients were risk group in terms of infections, it was recommended that health staff susceptible to parasites should have a medical examination regularly and receive in-service training.

Key words: Intestinal parasites, State Hospital, Porter.

Bir Devlet hastanesi çalısanlarında bağırsak parazitlerinin görülme sıklığı

ÖZET

Amaç: Dünyada ve ülkemizde bağırsak parazitlerinin görülme sıklığı farklılıklar gösterir. Nüfus hareketleri, yetersiz altyapı, mevsimsel özellikler, geleneksel hijyenik kurallar, toplumun sosyo-ekonomik durumu ve eğitim düzeyi bağırsak parazitlerinin dağılımını etkileyen faktörlerdir. Çalısmada Malatya Devlet Hastanesi çalışanlarına portör bakısının yapılması amaçlanmıstır. Bu doğrultuda laboratuar çalısanları, mutfak personeli, temizlik isçisi ve hemsirelerde bağırsak parazitlerinin oranının belirlenmesi hedefl enmistir.

Gereç ve yöntem: Malatya Devlet hastanesi personelinden selofanlı bant yöntemi ile perianal bölge materyali ve dıskı örnekleri toplanmıstır. Örnekler nativ-lugol, çöktürme, Trichrome ve asit-fast boyaları ile incelenmistir.

Bulgular: İncelenen 76 dıskının %40.8’inde pozitifl ik saptanmıstır. Parazitlerin görülme oranları %17.1 Entamoeba coli, %6.6 Iodamoeba butschlii, %19.7 Blastocystis hominis, %1.3 Chilomastix mesnilii, %5.3 Giardia intestinalis ve %1.3 Enterobius vermicularis’dir.

Sonuç: Çalısmaya katılan personelin sağlık çalışanları olması göz önüne alındığında, hastalarla yakın temasta çalısan personelin enfeksiyonlar açısından riskli bir grup olması nedeniyle paraziter açısından da düzenli aralıklarla sağlık kontrolünden geçmesi ve hizmet içi eğitimlerinin yapılması sonucuna varılmıstır.

Anahtar kelimeler: Barsak paraziti, Devlet hastanesi, Portör

Dicle Med J  2010;37 (3):267-271

doi: 10.5798/diclemedj.0921.2010.03.

Volume 37, Number 3 (2010)