ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Abstract - Prophylactic and therapeutic effect of ginko biloba extract (Egb761) on mortality of intestinal deep ischemia-reperfusion model in rats
Mustafa Ates, M. Hakan Köksal, M. Fevzi Celayir, Adil Baykan

İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Malatya, Türkiye Email: drmustafaates@hotmail.com

ABSTRACT

Objectives: Ginkgo biloba extract (EGb761) is a stan-dardized form of Ginkgo Biloba plant leaves which have been used by Chines nearly 5000 years and Its’ antioxidant activity is known. In this study we aimed to investigate effect use of EGb761 on mortality in Megison’un deep ischemia reperfusion model of rats.

Materials and Methods: 138 male Spraque-Dawley rats were used in this study. The rats were divided into 4 groups: Group I (control group), Group II (deep ischemiareperfusion group), Group III (Group of prophylaxis and treatment of deep ischemia-reperfusion with EGb 761), Group IV (group of treatment with EGb 761 during deep ischemia). Deep ischemia was applied 30 minutes. Rats were followed-up one week after laparotomy. Differences between numbers of mortality in groups during one week follow-up were compared.

Results: Number of died rats in Group I, II, III, and IV during one week follow-up were 2 (7.7%), 22 (61.1%), 6 (13.6%), and 11 (34.3%) respectively. Mortality rate decreased statistically signifi cant with use of EGb761 with prophylactic and therapeutic purposes (p<0.001, p<0.028).

Conclusion: EGb761’s prophylactic and therapeutic benefi t on intestinal ischemia reperfusion injury was observed. However, these results should be supported with further biochemical and histopathological studies.

Key words: Ginkgo biloba extract (EGb 761), ischemia reperfusion, rat, mortality

Sıcanlarda intestinal derin iskemi-reperfuzyon modelinde ginkgo biloba ekstresinin (EGb761) profi laksi ve tedavide kullanımının mortalite uzerine etkisi

ÖZET

Amaç: Ginkgo Biloba ekstresi (EGb761) yaklasık 5000 yıldır Cinliler tarafından kullanılan bir bitki olan Ginkgo Biloba yapraklarının standardize edilmis sekli olup antioksidan etkinliği bilinmektedir. Bu calısmada Megison’un sıcanlarda gelistirdiği intestinal “derin iskemi” modelinde EGb761 kullanımının mortalite uzerine olan etkisinin arastırılması amaclandı.

Gereç ve Yöntemler: Calısmada 138 adet erkek SpraqueDawley cinsi sıcan kullanıldı. Sıcanlar 4 gruba ayrıldı;1.Grup (Kontrol grubu), II. Grup (Derin iskemi-reperfuzyon grubu), III. Grup (Derin iskemi-reperfuzyon-EGb 761 profi laksi ve tedavi grubu), IV. Grup (Derin iskemi esnasında EGb 761 ile tedavinin yapıldığı grup). Derin iskemi 30 dakika olarak uygulandı. İslem sonrası ilac uygulamaları ve sıcan takibi 1 hafta yapıldı. Gruplarda bir haftalık takip suresinde olusan mortalite sayıları karsılastırıldı.

Bulgular: I.grupta 2 (%7.7), II. grupta 22 (%61.1), III.Grupta 6 (%13.6), IV. grupta 11 (%34.3) sıcan laparotomi sonrası bir haftalık takip surecinde mortalite olustu. EGb761’nın profi laksi ve tedavi amacı ile kullanımının derin iskemi modelinde mortaliteyi istatistiksel olarak anlamlı oranda azalttığı goruldu (p<0.001, p<0.028).

Sonuç: İntestinal iskemi reperfuzyon hasarında EGb761’nin profi laktik ve tedavi amaclı faydalı olduğu goruldu. Ancak bu sonucu daha ileri biyokimyasal ve histopatolojik calısmalarla desteklenmelidir.

Anahtar kelimeler: Ginkgo biloba ekstresi(EGb 761), iskemi- reperfuzyon, sıcan, mortalite.

Dicle Med J  2010;37 (3):199-203

doi: 10.5798/diclemedj.0921.2010.03.

Volume 37, Number 3 (2010)