ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Abstract - Extragenital endometriosis in sigmoid colon and lympathic nodule
Nuket Eliyatkın, Başak Karasu, Baha Zengel, Hakan Postacı

İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi Patoloji Kliniği, İzmir-Türkiye Email: bas.ka@hotmail.com

ABSTRACT

Although endometriosis is a common disease in women of childbearing age, intestinal endometriosis is unusual and may cause clinically significant complications. We report a 43-year-old woman with extragenital endometriosis who presented with intestinal obstruction. She was operated on with a preoperative diagnosis of malignancy. The diag­nosis of endometriosis was made only after histological examination of the resected specimen. Intestinal endo­metriosis has a diverse clinical spectrum, with nonspecific features in many patients. In female patients who have unexplained digestive complaints, endometriosis should also be considered in the differential diagnosis.

Key words: Sigmoid colon, lympathic nodule, endometri­osis

Sigmoid kolon ve lenf düğümünde ekstragenital endometriozis

ÖZET

Endometriozis, doğurganlık çağındaki kadınlarda sık gö­rülen bir hastalık olmakla birlikte, intestinal endometrio­zis oldukça nadir görülen ve önemli klinik sorunlara yol açabilen bir hastalıktır. Bu sunumda, ekstragenital endo­metriozis nedeniyle barsak obstrüksiyonuna yol açan 43 yaşında kadın hasta tartışılmıştır. Hastada endometriozis tanısı barsak rezeksiyonundan sonra ameliyat materya­linin histopatolojik incelenmesi sonucunda konulmuştur. İntestinal endometriozis bir çok hastada spesifik olmayan bulgu ve semptomlara neden olmaktadır. Nedeni açıkla­namayan sindirim sistemi şikayetleri ile başvuran kadın hastaların ayırıcı tanısında intestinal endometriozis olabi­leceği de akılda tutulmalıdır.

Anahtar kelimeler: Sigmoid kolon, lenf düğümü, endo­metriozis

Dicle Med J  2010;37 (2):164-167

doi: 10.5798/diclemedj.0921.2010.02.

Volume 37, Number 2 (2010)