ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Abstract - Arteriovenous malformation of auricula: Case report
Murat Ulusan, Tolgar Lütfi Kumral, Salih Aydın, M. Faruk Oktay

Diyarbakır Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Diyarbakır Email: muratulusan@hotmail.com

ABSTRACT

Arteriovenous malformation is the existence of a direct communication between an artery and vein without capil­lary connections. Although arteriovenous malformations (AVMs) are frequent in head and neck region, it is rare in ear, especially in auricula. A thirty three year old female patient presented with hemorrhagic mass in her auricula. Radiological and histopatological examinations revealed an AVM that was limited to auricula. The mass is excised and reconstructed with a local pediculated flap. This case was presented together with a literature review.

Key words: arteriovenous malformation, auricula

Aurikulanın arterio-venöz malformasyonu: Olgu sunumu

ÖZET

Arteryovenöz malformasyon (AVM) arter ile venin arada kapiller bağlantılar olmadan birbirine doğrudan bağlandığı anormal damarsal bir oluşumdur. Baş boyun bölgesinde sık görülmesine rağmen kulakta özellikle de aurikülada nadir görülür. Kliniğimize kulak kepçesinde kanamalı kitle şikayeti ile başvuran otuz üç yaşındaki bayan hastada, yapılan tetkikler ve histopatolojik incelemeler sonucun­da sadece aurikülaya sınırlı bir AVM tanısı konuldu. Kitle çıkarılarak lokal pediküllü fleple rekonstrüksiyon yapıldı. Olgu literatür tartışması eşliğinde sunuldu.

Anahtar kelimeler: Arteryovenöz malformasyon, aurikü­la

Dicle Med J  2010;37 (1):60-63

doi: 10.5798/diclemedj.0921.2010.01.

Volume 37, Number 1 (2010)