ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Abstract - Splenic Abscess: Challenges in emergency surgery
Atakan Sezer, M. Ali Yağcı, A. Rahmi Hatipoğlu, İ. Coşkun, A. Altan, Z. Hoşcoşkun

Department of Surgery, Faculty of Medicine, Trakya University Email: atakansezer@hotmail.com

ABSTRACT

Splenic abscess is a rare clinical entity with an incidence of 0.2 to 0.7% in autopsy series. The mortality of the dis­ease reaches to 100% without treatment. Splenic abscess is a diagnostic challenge in emergency surgery due to its prognostic nature. The diagnosis is difficult because of its rarity and often subtle clinical manifestations of splenic abscess, a high index of suspicion is necessary to make accurate diagnosis. Herein, we reported two cases of splenic abscess managed by surgical intervention. Sur­geons, emergency doctors or whoever consults patients in emergency department must be aware of this condi­tion, in order to make a proper management approach and reduce mortality and morbidity.

Key words: Spleen, abscess, surgical management

Dalak absesi: Acil cerrahide karşılaşlan zorluklar

ÖZET

Dalak absesi klinikte nadir görülen bir durum olup sıklı­ğı otopsi serilerinde %0.2-0.7 arasında değişmektedir. Hastalık tedavi edilmediği takdirde mortalitesi %100’e ulaşmaktadır. Dalak abselerinin prognostik tabiatı nedeni ile acil cerrahide zorluklar mevcuttur. Nadir görülmesi ve klinik belirtilerinin sinsi seyretmesi nedeni ile tanı koymak zor olup, kesin tanıda hastalıktan şüphelenmek gerekir. Bu yazıda cerrahi girişimle tedavi edilmiş iki dalak absesi sunulmuştur. Cerrahların, acil doktorlarının veya acil ser­vislerde hasta konsülte eden diğer doktorların, uygun te­daviyi yapmak, mortalite ve morbiditeyi düşürmek için bu hastalığın farkında olmaları gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Dalak, abse, cerrahi tedavi

Dicle Med J  2010;37 (1):57-59

doi: 10.5798/diclemedj.0921.2010.01.

Volume 37, Number 1 (2010)