ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Abstract - Obstructive sleep apnea syndrome and cardiovascular problems
Zuhal Arıtürk Atılgan, Abdurrahman Abakay, Sıddık Ülgen

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı, Diyarbakır, Türkiye Email: zariturk@yahoo.com

ABSTRACT

Obstructive sleep apnea syndrome (OSAS) is defined as repeated episodes of upper airway occlusion during sleep with consequent excessive daytime sleepiness. Recent­ly, relationship has been found between cardiovascular disease and OSAS. Therefore OSAS has become more popular today. OSAS is associated with the pathogenesis of cardiovascular disease. A large number of studies have demonstrated that OSAS is an independent risk factor of cardiovascular morbidity and mortality. Sleep apnea was shown to be associated with hypertension, ischemic heart disease, stroke, pulmonary hypertension, cardiac arrhyth­mia, and cardiovascular mortality.

Key words: Obstructive sleep apnea syndrome, cardio­vascular mortality, hypertension

Tıkayıcı uyku apne sendromu ve kardiyovasküler sorunlar

ÖZET

Obstrüktif uyku apne sendromu (OSAS), uyku sırasında üst solunum yolunda tekrarlayan tıkanma epizodları ve gündüz aşırı uyku hali ile karakterize bir sendrom olarak tanımlanmaktadır. Son yıllarda, OSAS ile kardiyovasküler hastalıklar arasındaki ilişkilerin ortaya çıkarılması ile öne­mi giderek artmıştır. OSAS kardiyovasküler hastalıkların patogenezi ile ilişkilidir. Önceki çalışmalarda uyku apne­nin hipertansiyon, iskemik kalp hastalığı, inme, pulmoner hipertansiyon, kardiyak aritmi ile ilişkili olduğu, kardiyo­vasküler mortalite ve morbidite için de bağımsız bir risk faktörü olduğu bildirilmiştir.

Anahtar kelimeler: Obstruktif uyku apne sendromu, kar­diyovasküler mortalite, hipertansiyon

Dicle Med J  2011;38 (2):253-256

doi: 10.5798/diclemedj.0921.2011.02.0027

Volume 38, Number 2 (2011)