ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Abstract - Bilateral subdural hematoma bağlı parkinsonizm
Adalet Arıkanoğlu, Remziye Hünkar, Kadir Çınar

Diyarbakır Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği, Diyarbakır, Türkiye Email: dradalet23@gmail.com

ABSTRACT

Subdural hematoma is a rare cause of secondary parkin­sonism. In this study, we present a case of parkinsonian syndrome caused by a bilateral subdural haematoma. The patient’s parkinsonism symptoms completely disap­peared following successful surgical removal of the he­matoma without any anti-parkinson drug.

Key words: Parkinsonism, subdural hematoma, trauma

Bilateral subdural hematoma bağlı parkinsonizm

ÖZET

Subdural hematom sekonder parkinsonizmin nadir bir nedenidir. Bu çalışmada bilateral subdural hematomun neden olduğu parkinsonizmli bir olgu sunulmuştur. Has­tanın Parkinsonizm bulguları herhangi bir antiparkinson ilaç kullanmadan, başarılı bir cerrahi tedavi ile hematomu boşaltıldıktan sonra tamamen düzeldi.

Anahtar kelimeler: Parkinsonizm, subdural hematom, travma

Dicle Med J  2011;38 (2):247-249

doi: 10.5798/diclemedj.0921.2011.02.0025

Volume 38, Number 2 (2011)