ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Abstract - Optical coherence tomography findings in optic disk melanocytoma
Ekrem Kadıoğlu, Şaban Gönül, Kürşat Atalay

Konya Beyhekim Devlet Hastanesi, Göz Hastalıkları Kliniği, Konya, Türkiye Email: drsabangonul@gmail.com

ABSTRACT

A 49 years old male patient admitted to hospital with diffi­culty in reading. Distant visual acuity, anterior segment ex­amination, and intraocular pressure measurements were normal in his both eyes. The fundus examination was nor­mal in his right eye but in the left eye a pigmented lesion overlying and surrounding the optic disk was detected. Visual field examination (HFA II version 740 Humphrey In­struments, Inc SanLeandro, CA, Central 30-2 Threshold Test) was unremarkable in his right eye but an enlarged blind spot was detected in his left eye. Optical coherence tomography (OCT) scans showed high reflectance layer with optical shadowing behind it. OCT is a useful device in describing the actual size of melanocytoma and its fol­low up. OCT has a role to find out associated subretinal fluid, cystoid retinal edema, retinal traction and epiretinal membrane. We are presenting this case to emphasize the OCT findings of melanocytoma.

Key words: Optical coherence tomography, melanocy­toma, optic disk

Optik disk melanositomun optik koherens tomografi bulguları

ÖZET

Kırk dokuz yaşında erkek hasta yakını görememe şikâ­yetiyle kliniğimize başvurdu. Her iki gözde uzak görme keskinliği, ön segment bulguları ve göz içi basıncı nor­mal bulundu. Sağ gözde fundus muayenesi normal iken sol gözde hemen hemen optik diskin tamamını çevrele­yen zeminden kabarık pigmente bir lezyon tespit edildi. Görme alanı muayenesi (HFA II versiyon 740 Humphrey Instruments, Inc SanLeandro, CA, Santral 30-2 Eşik Test) sağ gözde normaldi fakat sol gözde kör nokta genişle­mesi tespit edildi. Optik koherens tomografi (OKT) ince­lemesinde altında optik gölgelenme yapan yansıtıcılığı yüksek bir tabaka izlendi. OKT melanositomun gerçek boyutlarını belirlemede ve hastalığın takibinde faydalı bir yöntemdir. Ayrıca hastalıkla ilişkili subretinal sıvı, kistoid retinal ödem, retinal traksiyon ve epiretinal membran gibi durumları tespit etmede de yeri vardır. Bu vakayı melano­sitomun OKT bulgularını vurgulamak için sunuyoruz.

Anahtar kelimeler: Optik koherens tomografi, melanosi­tom, optik disk

Dicle Med J  2011;38 (2):231-233

doi: 10.5798/diclemedj.0921.2011.02.0021

Volume 38, Number 2 (2011)