ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Abstract - Thyroid gland abscess due to Brucella melitensis
Hasan Karsen, Hayrettin Akdeniz, Remzi Erten, Mahmut Sünnetçioğlu, Ayhan Yıldız, Mehmet Bayraktar

Harran University Medical Faculty, Department of Infectious Diseases, Şanlıurfa, Turkey Email: rtmehmet@yahoo.com

ABSTRACT

Brucella infects many organs with various complications but thyroid gland infection is rare. We present a thyroid gland abscess due to brucellosis. The 53 years male pa­tient was admitted to outpatient clinic with complaints of swelling and pain in the anterior part of the neck. The pa­tient’s thyroid hormones and anti-thyroid antibodies were in normal limits. The cause of thyroid gland abscess was Brucella melitensis. The diagnosis was made based on clinical, radiological, serological and bacterial culture re­sults. The abscess was surgically evacuated and medical treatment was applied. The patient recovered without any sequel.

Key words: Brucellosis, thyroid, abscess

Brucella melitensis’in neden olduğu tiroid bezi apsesi

ÖZET

Brusella, birçok organı tutabilir ve çeşitli komplikasyon­larla seyredebilir. Ancak bruselloza bağlı tiroid bezi en­feksiyonu nadirdir. Bu yazıda brusellaya bağlı tiroid bezi apsesi gelişen bir olgu sunduk. 53 yaşında erkek hasta boyun ön tarafında şişlik ve ağrı ile polikliniğimize baş­vurdu. Hastanın tiroid hormonları ve anti-tiroid antikorları normal seviyede idi. Hastalığın tanısı, klinik, radyolojik, serolojik ve kültürle konuldu. Cerrahi ve medikal tedaviyle hasta sekelsiz iyileşti.

Anahtar kelimeler: Bruselloz, tiroid, apse

Dicle Med J  2011;38 (2):225-227

doi: 10.5798/diclemedj.0921.2011.02.0019

Volume 38, Number 2 (2011)